Поняття електронної таблиці. Об’єкти електронних таблиць.Введення, редагування й форматування даних.

10 запитань
Запитання 1

Табличний процесор - це прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних:

варіанти відповідей

поданих у вигляді текстових даних;

 поданих в електронних таблицях;

 поданих графічно;

 поданих у вигляді слайдів.

Запитання 2

Основним об’єктом табличного процесора Excel є


варіанти відповідей

документ

файл

електронна книга

малюнок

Запитання 3

Документ Excel має розширення

варіанти відповідей

  ppt

 

  doc

 xlsх

 pptx

Запитання 4

Яке основне призначення електронних таблиць?

варіанти відповідей

Автоматизація обчислень 

  Подання числової інформації в графічному вигляді

  Форматування текстової інформації

 Створення малюнків

Запитання 5

Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?


варіанти відповідей

  ZA1

  A123

  ZA123

 AZ123

Запитання 6

Прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних, поданих в електронних таблицях

варіанти відповідей

  табличний процесор

текстовий процесор

  графічний редактор

  середовище виконання алгоритмів

Запитання 7

Як позначаються рядки таблиці?

варіанти відповідей

рядки не мають позначення

A B C D E і т.д.

А Б В Г Д і т.д.

 1 2 3 4 5 і т.д.

Запитання 8

Як позначаються стовпці таблиці?

варіанти відповідей

стовпці не мають позначення

  A B C D E і т.д.

 А Б В Г Д і т.д.

 1 2 3 4 5 і т.д.

Запитання 9

Вкажіть кнопку на панелі інструментів, яка дозволяє об'єднати дві і більше клітинок

варіанти відповідей
Запитання 10

Вкажіть кнопку на панелі інструментів, яка дозволяє переосити текст в два і більше рядка

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест