Поняття моделі. Поняття предметної галузі. Типи моделей. Форми подання інформаційних моделей.

11 запитань
Запитання 1

Об'єкт - це

варіанти відповідей

це єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого.

це особливість, стан і поведінка об’єкта.


множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження. 

побудова моделі для дослідження та вивчення об'єкту, процесу чи явища.

Запитання 2

Властивості об'єкта — це

варіанти відповідей

це єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого.

це особливість, стан і поведінка об’єкта.


множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження. 

побудова моделі для дослідження та вивчення об'єкту, процесу чи явища.

Запитання 3

Предметна галузь –

варіанти відповідей

це єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого.

це особливість, стан і поведінка об’єкта.


множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження. 

побудова моделі для дослідження та вивчення об'єкту, процесу чи явища.

Запитання 4

Модель –

варіанти відповідей

це єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого.

це особливість, стан і поведінка об’єкта.


множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження. 

побудова моделі для дослідження та вивчення об'єкту, процесу чи явища.

Запитання 5

Моделювання —

варіанти відповідей

це єдине ціле, яке можна відрізнити від іншого.

це особливість, стан і поведінка об’єкта.


множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження. 

побудова моделі для дослідження та вивчення об'єкту, процесу чи явища.

Запитання 6

Типи моделей поділяються на:

варіанти відповідей

за способом подання

інформаійна

за галузями використання

матеріальна

Запитання 7

Моделі за способом подання поділяються на:

варіанти відповідей

за способом подання

інформаійна

за галузями використання

матеріальна

Запитання 8

Інформаційна модель – це

варіанти відповідей

модель, яка містить опис об’єкта або явища, в якому описані лише ті властивості, які важливі для розв’язування конкретної задачі.

модель об’єкта або явища, яка відтворює його фізичні та геометричні властивості.

множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження.

Запитання 9

Матеріальна модель – це

варіанти відповідей

модель, яка містить опис об’єкта або явища, в якому описані лише ті властивості, які важливі для розв’язування конкретної задачі.

модель об’єкта або явища, яка відтворює його фізичні та геометричні властивості.

множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження.

Запитання 10

Інформаційні моделі можуть бути представлені у вигляді:варіанти відповідей

словесні – усні та письмові описи;

графічні – рисунки, креслення, карти тощо;

структурні – таблиці, графіки, діаграми, схеми тощо;

математичні – формули, рівняння, функції тощо;

спеціальні – хімічні формули, записи шахових партій тощо.

Запитання 11

Множина об’єктів — це

варіанти відповідей

сукупність різноманітних об’єктів, об’єднаних за деякими ознаками

це особливість, стан і поведінка об’єкта.


множина всіх об’єктів, властивості яких і відношення між якими розглядаються у відповідній галузі.

спрощене подання реального об’єкта, явища або процесу, який має властивості, суттєві для даного дослідження. 

побудова моделі для дослідження та вивчення об'єкту, процесу чи явища.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест