Поняття популяції

Додано: 26 листопада 2020
Предмет: Біологія
Тест виконано: 41 раз
11 запитань
Запитання 1

Сукупність особин виду, яка займає частину території його поширення й ізольована від інших подібних сукупностей цього виду - це...

варіанти відповідей

екосистема

ареал

популяція

Запитання 2

До характеристик популяцій належить:

варіанти відповідей

Життєздатність

Чисельність

Щільність

Вік

Запитання 3

Середня кількість особин, що припадає на одиницю площі чи об'єму території, яку займає популяція - це...

варіанти відповідей

чисельність

динаміка

популяційний ареал

щільність

Запитання 4

Представником осілої популяції тварин є:

варіанти відповідей

Шпак

Кріт

Песець

Лемінги

Запитання 5

Коливання чисельності популяцій у природних умовах під впливом різноманітних чинників - це...

варіанти відповідей

чисельність популяції

щільність популяції

популяційні хвилі

Запитання 6

Чисельність популяції залежить від:

варіанти відповідей

народжуваності

смертності

наявності території для існування

кількості їжі

Запитання 7

Класифікацію популяцій, яка базується на принципі розмірів території, яку займає популяція запропонував

варіанти відповідей

М.Наумов

Е. Зюсс

Р. Карсон

Ю. Одум

Запитання 8

Розділ екології, що вивчає умови формування, структуру, функціонування і динаміку розвитку популяцій окремих видів має назву

варіанти відповідей

демекологія

популяційна екологія

селекція

палеонтологія

Запитання 9

Популяція в екосистемі виконує ряд функцій:

варіанти відповідей

продукційну

редукційну

трансформаційну

регуляційну

Запитання 10

Відповідно до різних класифікацій популяції бувають:

варіанти відповідей

просторова, етологічна, вікова

прогресивна, регресивна

елементарна, екологічна, географічна

незалежна, напівзалежна, залежна

Запитання 11

Сукупність біологічних і екологічних процесів, що змінюють розміри ареалу, чисельність особин, склад популяцій за статтю, віком, поведінкою, розташуванням у просторі - це

варіанти відповідей

життєздатність

динаміка

щільність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест