12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Поняття про екосистему. Ланцюги живлення

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
22 запитання
Запитання 1

назвіть чинники, які пов'язані з діяльністю людини

варіанти відповідей

Біотичні

Абіотичні

Антропогенні

Техногенні

Запитання 2

Форма взаємовідносин, при якій сумісне співіснування є вигідним для обох видів, і вони не можуть жити самостійно - це

варіанти відповідей

Мутуалізм

Коменсалізм

Паразитизм

Конкуренція

Запитання 3

Реакція організмів на тривалість світлового періоду доби - це

варіанти відповідей

Симбіоз

Анабіоз

Біогенез

Фотоперіодизм

Запитання 4

Поняття "екосистема" запропонував

варіанти відповідей

Е. Геккель

А. Тенслі

В. Сукачов

В.Вернадський

Запитання 5

Угрупування взаємопов'язаних між собою популяцій організмів різних видів, які населяють ділянку місцевості з однорідними умовами існування - це

варіанти відповідей

вид

біоценоз

біогеоценоз

Екосистема

Запитання 6

Консументами І порядку є

варіанти відповідей

їжак, глухар, ласка

Мураха, бабка, як

Заєць, бджола, лама

павук, комар, лициця

Запитання 7

До топічних зв'язків належить

варіанти відповідей

паразит - хазяїн

квартирант - хазяїн

рослина - фітофаг

хижак - жертва

Запитання 8

Ланцюги живлення, зазвичай, складаються з 5-6 ланок, оскільки

варіанти відповідей

ресурси середовища обмежені

хижаки не можуть живитися хижаками

у ланцюгах живлення відбуваються втрати енергії

редуценти не справляються з функціями

Запитання 9

Біомаса кожного з наступних рівнів зменшується приблизно в 10 разів тому, що частина енергії

варіанти відповідей

йде на побудову нових рослинних тканин

витрачається на життя і розсіюється у вигляді тепла

виділяється з організмів разом з продуктами обміну

витрачається на розмноження

Запитання 10

Прикладом детритного ланцюга живлення

варіанти відповідей

хвоя сосни - гусінь - синиця - яструб

мертва тварина - личинки мух - жаба - вуж

нектар квітки - осоподібна муха - павук - ящірка

конюшина - заєць - яструб - лисиця

Запитання 11

Для штучних угрупувань характерно

варіанти відповідей

різний видовий склад

саморегуляція

однотипність видового складу

висока продуктивність багатьох видів

Запитання 12

Популяцією називають

варіанти відповідей

природні угруповання рослин, тварин і грибів

відносно ізольовану групу одного виду, що тривалий час населяє певний простір

сукупність живих організмів одного виду й природного середовища, в якому вони живуть

природне середовище, в якому живуть особини одного виду

Запитання 13

До складу популяції не входять

варіанти відповідей

організми одного виду;

організми різних видів;

організми різного віку;

організми різної статі;

Запитання 14

Тип взаємозв'язку лямблій з людиною

варіанти відповідей

Мутуалізм

Коменсалізм

Квартирантство

Паразитизм

Запитання 15

Автотрофні організми на відміну від гетеротрофних

варіанти відповідей

використовують енергію хімічних сполук, що містяться у спожитій їжі;

синтезують органічні речовини з неорганічних під час фотосинтезу;

живляться тваринами;

ведуть паразитичний спосіб життя;

Запитання 16

Заєць у ланцюгу живлення є

варіанти відповідей

продуцентом;

консументом І порядку;

консументом ІІ порядку;

консументом ІІІ порядку;

Запитання 17

Яка екосистема належить до природних? 

варіанти відповідей

Заплава

Виноградник

Водосховище

Лісосмуга

Запитання 18

Визначте біотичний фактор навколишнього середовища: 

варіанти відповідей

вологість

світло

конкуренція між організмами    

температура води

Запитання 19

У більшості харчових ланцюгів людина посідає місце:

варіанти відповідей

консумента вищого порядку;   

детритофага;

редуцента

продуцента.

Запитання 20

Харчові ланцюги, що починаються з мертвих органічних залишків, називають:

варіанти відповідей

пасовищними

детритними;

органчними;

трофічними

Запитання 21

Екосистемою є

варіанти відповідей

калюжа після дощу

десятилітрова банка з дистильованою водою

колба з викачаним повітрям

Запитання 22

Ряд організмів, які пов’язані між собою трофічними зв’язками:

варіанти відповідей

вид

родина

екологічна ніша

ланцюг живлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест