5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Поняття про популяцію, екосистему та чинники середовища.

Додано: 2 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 12 разів
11 запитань
Запитання 1

Сукупність особин одного виду, яка тривалий час мешкає певною мірою відокремлено від інших подібних угруповань, має назву:

варіанти відповідей

стадо

родина

популяція

вид

Запитання 2

Сукупність угруповань живих організмів та середовища їх існування, які пов’язані між собою численними зв’язками й утворюють єдину систему, до складу якої входять як живі, так і неживі компоненти - це:

варіанти відповідей

популяція

вид

екосистема

родина

стадо

Запитання 3

Положення виду в системі біогеоценозу, зумовлене його взаємодією з іншими видами, а також умовами середовища існування.- це:

варіанти відповідей

хімічна ніша

екологічна ніша

біологічна ніша

фізична ніша

Запитання 4

Усі природні екосистеми пов’язані між собою і разом утворюють живу оболонку Землі, яку називають:

варіанти відповідей

гідросферою

атмосферою

літосферою

біосферою

Запитання 5

Взаємозв’язки організмів та їхніх угруповань між собою й умовами середовища життя вивчає наука:

варіанти відповідей

біологія

географія

екологія

ботаніка

етологія

Запитання 6

Сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів і з якими вони безпосередньо взаємодіють, називають:

варіанти відповідей

середовищем існування

екосистемою

біосферою

атмосферою

Запитання 7

Чинники середовища поділяють на:

варіанти відповідей

біотичні, абіотині

абіотичні, антропогенні

антропогенні, біотичні

біотичні, абіотичні, антропогенні

Запитання 8

Вплив неживої природи на організми та їхні угруповання - це:

варіанти відповідей

антропогенні чинники

абіотичні чинники

біотичні чинники

фізичні чинники

Запитання 9

Абіотичні чинники поділяють на:

варіанти відповідей

географічні

хімічні

кліматичні

біологічні

геологічні

Запитання 10

Взаємний вплив одних живих організмів на інші - це:

варіанти відповідей

абіотичні чинники

антропогенні чинники

біотичні чинники

біологічні чинники

Запитання 11

Вплив на живу природу життєдіяльності людини - це:

варіанти відповідей

біотичні чинники

абіотичні чинники

антропогенні чинники

біологічні чинники

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест