Поняття про селекцію. Методи селекції рослин і тварин. 9 клас

Додано: 30 квітня
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 153 рази
10 запитань
Запитання 1

Селекція - це наука про:

варіанти відповідей

спадковість і мінливість організмів

створення порід тварин, сортів рослин, штамів мікроорганізмів

утворення видів

механізми підтримання гомеостазу

Запитання 2

Теоретичною основою селекції є:

варіанти відповідей

генетика

біоніка

систематика

палеобіологія

Запитання 3

Укажіть назву методу, який НЕ використовують у селекції рослин:

варіанти відповідей

генної інженерії

штучного добору

близнюковий

клітинної інженерії

Запитання 4

При спорідненому схрещуванні можна одержати:

варіанти відповідей

чисті лінії

підсилення вияву домінантних ознак

підвищення "життєвої сили" організмів

підвищення плодючості

Запитання 5

Позначте вид мутації, яка має найважливіше значення в селекції рослин:

варіанти відповідей

генна мутація

перебудова хромосом

поліплоїдія

зміна кількості хромосом в окремих парах

Запитання 6

Для міжвидових гібридів тварин у більшості випадків характерні:

варіанти відповідей

безплідність, гетерозис, порушення процесу дозрівання гамет

висока плодічість і тривалий термін життя

низька продуктивність та передчасне старіння

інбридинг (споріднене схрещування)

Запитання 7

Укажіть фактор, що призводить (за Дарвіном) до утворення порід і сортів:

варіанти відповідей

вплив умов середовища

боротьба за існування

природний добір

спадкова мінливість

Запитання 8

Сукупність особин виду з певними спадковими особливостями, створену людиною в результаті штучного добору, називають:

варіанти відповідей

породою тварин, сортом рослин

клоном

популяцією

видом

Запитання 9

Аутбридинг - це:

варіанти відповідей

отримання поліплоїдних організмів

близькоспоріднене схрещування

схрещування не споріднених організмів

вид нестатевого розмноження

Запитання 10

В селекції застосовують:

варіанти відповідей

природний добір

штучний добір

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест