Поняття про селекцію. 9

12 запитань
Запитання 1

Назвіть прізвище вченого, який започаткував теоретичні основи штучного добору:

варіанти відповідей

Г. Мендель;

Т. Шванн;

М. Вавилов;

Ч. Дарвін.

Запитання 2

Зазначте, яке угруповання організмів у природі відповідає породі тварин чи сорту рослин:

варіанти відповідей

вид;

зграя;

родина;

популяція.

Запитання 3

Укажіть, чим супроводжується споріднене схрещування організмів:

варіанти відповідей

підвищенням гомозиготності нащадків;

підвищенням гетерозиготності нащадків;

гетерозисом;

не впливає на генотип нащадків.

Запитання 4

Назвіть прізвище ученого, який встановив центри походження і різноманітності культурних рослин:

варіанти відповідей

М. Вавилов;

Г. Мендель;

Ч. Дарвін;

Г. Карпеченко.

Запитання 5

Зазначте покоління гібридів, у якому найповніше проявляється гетерозис:

варіанти відповідей

перше;

четверте;

 п’яте;

восьме.

Запитання 6

Зазначте, що таке біотехнологія:

варіанти відповідей

 галузь генетики;

галузь цитології;

галузь біохімії;

сукупність промислових методів, у яких використовують живі організми чи біологічні процеси.

Запитання 7

Укажіть організми, внаслідок селекції яких часто отримують поліплоїдні форми:

варіанти відповідей

тварини;

рослини;

прокаріоти;

віруси.

Запитання 8

Укажіть організми, у селекції яких застосовують метод визначення якості плідників за властивостями нащадків:

варіанти відповідей

рослини;

гриби;

тварини;

бактерії.

Запитання 9

Визначте, як називають нащадків однієї клітини:

варіанти відповідей

породою

сортом;

штамом;

генофондом.

Запитання 10

Укажіть форму штучного добору, яку найчастіше застосовують у селекції тварин:

варіанти відповідей

масовий;

розриваючий;

стабілізуючий;

індивідуальний.

Запитання 11

Укажіть мінімальну кількість поколінь, протягом яких особини не повинні паруватись із близькими родичами, щоб схрещування вважали неспорідненим:

варіанти відповідей

 два;

три;

 чотири;

шість.

Запитання 12

Назвіть методи, які використовують у селекції мікроорганізмів, рослин і тварин.

варіанти відповідей

штучний мутагенез

отримання гібридом 

щеплення

визначення якостей плідників за властивостями нащадків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест