Попит, пропозиція та їх взаємодія. Варіант 1

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Економіка, 8 клас
Тест виконано: 704 рази
11 запитань
Запитання 1

.

Крива попиту ілюструє залежність:


варіанти відповідей

 Величини попиту від ціни.

Попиту від ціни.

Ціни від попиту.

Величини попиту від пропозиції.

Запитання 2

Попитом називається….


варіанти відповідей

Рішення продавців придбати товар.

Бажання володіти певним економічним благом.

Бажання продавців продати товар за певною ціною.

Платоспроможна здатність покупців придбати необхідний товар. 

Запитання 3

Закон попиту свідчить про те, що…


варіанти відповідей

Величина попиту перебуває у прямій залежності від ціни.

.Величина попиту перебуває у зворотній залежності від ціни.

Зміна ціни на певний товар може призвести до зміни попиту на нього.

На величину попиту не впливає динаміка цін. 

Запитання 4

Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, проявляється в:


варіанти відповідей

Зростанні пропозиції.

Зменшенні пропозиції.

Зростанні величини пропозиції.

Зменшенні величини пропозиції.

Запитання 5

 Ринок товарів та послуг знаходиться в рівноважному стані, якщо


варіанти відповідей

Попит дорівнює пропозиції.

Ціна дорівнює витратам плюс прибуток.

Рівень технології змінюється поступово.

Обсяг попиту дорівнює обсягу пропозиції. 

Запитання 6

Якщо ринкова ціна вища за рівноважну, то


варіанти відповідей

З'являються надлишки товарів.

Виникає дефіцит товарів.

Формується ринок товарів.

Знижується ціна ресурсів.

Запитання 7

Якщо ціна товару нижча від точки перетину кривої попиту та кривої пропозиції, то:


варіанти відповідей

Виникає надлишок.

З’являється дефіцит.

Зросте безробіття в цій галузі

Всі варіанти невірні.

Запитання 8

Ціни в ринковій економіці:


варіанти відповідей

Влаштовують продавців, але не влаштовують покупців.

Встановлюються внаслідок взаємодії попиту та пропозиції.

Стабільні.

Встановлюються державою.

Запитання 9

Встановлення державою «стелі» цін, як правило, супроводжується:

варіанти відповідей

Покращенням якості товарів.

Покращенням життєвих умов малозабезпечених верств населення.

Появою дефіциту і пожвавлення діяльності «тіньового» ринку.

Покращення життєвих умов всього населення країни.

Запитання 10

Функція попиту має вигляд QD = 150 – 2p , а функція пропозиції   

QS = 3p + 25.

Параметри точки рівноваги…

               

варіанти відповідей

pe = 150,  Qe = 250 

pe = 100, Qe = 25

pe = 25, Qe = 100

pe = 75,   Qe = 150

Запитання 11

Функція попиту має вигляд QD = 150 – 2p , а функція пропозиції   

QS = 3p + 25.

Яка ситуація виникне на ринку, якщо держава зафіксує ціну на рівні

р* = 10 грн.

варіанти відповідей

Дефіцит, Qдеф. = 75

Надлишок, Qнадл. = 75

Надлишок, Qнадл. = 55

Рівновага

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест