«Популяції. Класифікація популяцій. Структура та характеристики популяцій»

Додано: 16 лютого 2023
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 31 раз
10 запитань
Запитання 1

1. Розділ екології, що вивчає умови формування, структуру, функціонування і динаміку розвитку популяцій окремих видів-це...

варіанти відповідей

Демекологiя

Аутекологiя

Агроекологiя

Запитання 2

2. Простір, заселений особинами конкретної популяції - це...

варіанти відповідей

Щiльнiсть

Чисельнiсть

Популяцiйний ареал

Запитання 3

3. Що дає уявлення про швидкість зростання чисельності популяції при фактично сформованих умовах життя даної групи особин?

варіанти відповідей

Максимальна народжуванiсть

Екологічна народжуванiсть

Запитання 4

4. Розмноження всередині таких популяцій не компенсує смертність, тому вони можуть існувати лише при надходженні особин із сусідніх популяцій.

варіанти відповідей

Незалежна популяцiя

Напiвзалежна популяцiя

Залежна популяцiя

Запитання 5

5. Популяцiя - це...

варіанти відповідей

сукупність особин, що характеризуються спадковою подібністю фізіологічних ознак

соціальна група особин, що мають подібні біологічні ознаки

сукупність організмів одного виду, які здатні до самовідтворення, тривалий час мешкають на одній території (що займають певний ареал) і частково або повністю ізольованих від особин інших таких самих груп

Запитання 6

6. Чисельнiсть популяції - це...

варіанти відповідей

співвідношення чисельності особин різних вікових класів і поколінь

загальна кількість особин на певній території, які належать до однієї популяції

Запитання 7

7. Яка структура популяцiї зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Бiологiчна

Екологічна

Запитання 8

8. Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

Розподіл особин

Чисельнiсть особин

Статева структура

Запитання 9

9. Чи завжди тварини з популяції, яка проживає на певній території, буде розподілятися по цій території рівномірно?

варіанти відповідей

Так

Нi

Запитання 10

10. Яка структура зображена на малюнку?

варіанти відповідей

Статева

Вiкова

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест