19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Популяція

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Копія з тесту: Популяція
12 запитань
Запитання 1

Популяція - це...

варіанти відповідей

група самок, самців, малят;

надвидовий рівень організації живої природи;

особини близьких видів;

група особин одного виду, що існує на території з однаковими умовами, в якій відбувається вільне схрещування.

Запитання 2

Між особинами однієї популяції можуть існувати взаємозв'язки:

варіанти відповідей

паразитизм;

хижацтво;

конкуренція;

ніяких зв*язків не існує.

Запитання 3

Рельєф, клімат, грунт, повітря є факторами середовища:

варіанти відповідей

абіотичними;

біотичними;

екологічними;

антропічними.

Запитання 4

Для особин однієї популяції характерне:

варіанти відповідей

вільне схрещування;

різні умови життя;

подібність за усіма ознаками і властивостями;

подібні умови життя.

Запитання 5

Вказати антропічні фактори середовища:

варіанти відповідей

світло;

взаємозв'язки між особнами в популяції;

розвиток промисловості;

полювання.

Запитання 6

Для існування хребетних тварин найбільш придатним є середовище:

варіанти відповідей

водне;

наземно-повітряне;

тіло інших організмів;

грунтове.

Запитання 7

Провідна роль серед екологічних чинників неживої природи в наземно-повітряному середовищі належить (3 відповіді) :

варіанти відповідей

освітленості;

температурі;

тиску;

газовому складу атмосфери.

Запитання 8

У водному середовищі життя, провідна роль належить (3 відповіді):

варіанти відповідей

температурі;

вологості;

тиску;

складу і солоності води.

Запитання 9

Що називають середовищем життя:

варіанти відповідей

місце, де мешкає певна популяція;

частина природи, де можна зустріти певну популяцію;

сукупність умов, у яких мешкають організми різних видів, і з яким взаємодіють;

сукупність умов, у яких мешкають організми одного виду, і з яким взаємодіють;

Запитання 10

З чого складається біосфера:

варіанти відповідей

всі живі організми;

сукупність факторів неживої природи;

сукупність екосистем планети Земля;

сукупність біотичних факторів.

Запитання 11

Фотоперіодизм - це:

варіанти відповідей

реакція рослин на світло;

реакція тварин на світло;

реакція тварин на зміну дня і ночі;

реакція організмів на довжину світлового дня.

Запитання 12

Оберіть холодолюбних тварин:

варіанти відповідей

вовк;

лисиця;

пінгвін;

носоріг;

білий ведмідь;

білка.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест