23 червня о 18:00Вебінар: Практика реалізації проєктів та відеопроєктів у НУШ

Популяція як одиниця еволюції. За підручником Л.І.Остапченко §40

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 13 разів
24 запитання
Запитання 1

Елементарною одиницею еволюції є:

варіанти відповідей

вид

популяція

підвид

родина

Запитання 2

Мікроеволюція - це еволюційний процес, який відбувається в:

варіанти відповідей

декількох популяціях

видах

підвидах

популяціях

Запитання 3

Термін популяція запропонував:

варіанти відповідей

К.Лінней

Йогансен

Д.Сімпсон

А.Левенгук

Запитання 4

Що можуть змінити еволюційні процеси, які відбуваються в популяції?

варіанти відповідей

генотип

генофонд

фенотип

вид

Запитання 5

Популяція є структурно-функціональною одиницею:

варіанти відповідей

типу

класу

виду

популяції

Запитання 6

Загальна кількість особин, що складає популяцію:

варіанти відповідей

густота

кількість

чисельність

група

Запитання 7

Наука етологія вивчає:

варіанти відповідей

типи розвитку тварин

основи поведінки тварин

типи розмноження

типи спілкування

Запитання 8

Трофічне й просторове положення популяції визначає:

варіанти відповідей

ніша

трофічна сітка

екологічна нініша

екологічна сітка

Запитання 9

Кількість біомаси, яка створюється особинами популяції за одиницю часу:

варіанти відповідей

продукція

біологічна маса

продуктивність

біомаса

Запитання 10

Співвідношення у популяції самців і самок - це:

варіанти відповідей

вікова структура

статева структура

структура статей

генетична структура

Запитання 11

Випадкова й неспрямована зміна частот зустрічальності алелей та їх поєднань - це:

варіанти відповідей

дрейф генотипів

дрейф генів

хвилі генів

хвилі генотипів

Запитання 12

До популяції осілих тварин належать:

варіанти відповідей

Шпаки

Горобці

Ластівки

журавлі

Запитання 13

Декілька популяцій одного виду, які різняться між собою небагатьма варіантами ознак- це:

варіанти відповідей

вид

популяція

підвид

родина

Запитання 14

Середня кількість особин, яка припадає на одиницю площі:

варіанти відповідей

частота

чисельність

густота

насиченість

Запитання 15

Про екологічну пластичність виду свідчить:

варіанти відповідей

існування виду

існування популяції

існування типів

існування підвидів

Запитання 16

До мігруючих популяцій належать:

варіанти відповідей

ведміді

журавель

кріт

вовки

Запитання 17

Система взаємозв'язків між особинами, що проявляється в їхній поведінці:

варіанти відповідей

екологічна структура

етнологічна структура

етологічна структура

структура взаємозв'язків

Запитання 18

Конкурентноспроможний вид:

варіанти відповідей

домінує на території

витісняє всі види

сірий пацюк витісняє чорного

чорний пацюк витісняє сірого

Запитання 19

Різке скорочення частки нестатевозрілих особин у популяції обумовлює:

варіанти відповідей

зниження чисельності популяції у майбутньому

стабілізацію чисельності популяції

збільшення чисельності популяції

зниження чисельності популяції на теперішній час серез статевозрілих особин

Запитання 20

Які вирізняють ступені відокремленості популяцій певного виду?

варіанти відповідей

чітко перекриті

нечітко перекриті

нечастково перекриваються

чітко відокремленя

Запитання 21

Сарана перелітна - це популяці тварин:

варіанти відповідей

осілі

кочові

мігруючі

осідлі

Запитання 22

Розподіл особин за віковими групами у популяції:

варіанти відповідей

річна структура

вікова структура

групова структура

структура особин

Запитання 23

На генофонд популяції впливають:

варіанти відповідей

кількість особин популяції

міграції особин з популяції в популяцію

хвороби особин

вік особин

Запитання 24

Дрейф генів найкраще проявляється в:

варіанти відповідей

хижих популяціях деяки тварин

в популяціях рослиноїдних тварин

нечисленних популяціях

в численних популяціях

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест