Порівняння Present Perfect / Past Simple

Додано: 18 березня
Предмет: Англійська мова, 7 клас
Тест виконано: 152 рази
45 запитань
Запитання 1

After Ann .....her temperature, she .......to bed

варіанти відповідей

have checked, went

check, had gone

had checked, went

checked, go

Запитання 2

They .... their task by 3 o'clock

варіанти відповідей

do

did

doing

had done

Запитання 3

When the police (to come), the car (to go)

варіанти відповідей

had come, went

came, had went

came, had gone

Запитання 4

The car (to go) when I (to look) into the street

варіанти відповідей

had gone, looked

went, had looked

had gone, had looked

Запитання 5

Яку колонку з неправильних дієслів ми використовуєм?

варіанти відповідей

1

2

3

Запитання 6

Який час вказує на те,що одна дія передувала іншій в минулому.

варіанти відповідей

Past Simple

Past Continuous

Past Perfect

Запитання 7

Знайдіть правильний переклад речення в Past Perfect?

варіанти відповідей

They had washed up by the time they came home.

They were washing by the time they came home.

They washed by the time they came home.

Запитання 8

Складіть речення із поданих слів у Past Perfect.

police The had too the came ran late away already robber

варіанти відповідей

The police had came too late, the robber already ran away.

The police came too late, the robber had already ran away.

The police had already ran too late, the robber came away.

Запитання 9

Вставьте дієслова в правильній формі в PastPerfect.

I wasn’t hungry because I_____ (just/have) breakfast.

варіанти відповідей

have just had

has just had

had just had

Запитання 10

Вставьте дієслова в правильній формі в PastPerfect.

They _____ (finish) painting the ceiling by two o’clock.

варіанти відповідей

  had finish

had finished

finished

Запитання 11

When she went out to play, she ................ her homework.

варіанти відповідей

had done

did

has done

done

Запитання 12

My brother ate all of the cake that our mum ...........

варіанти відповідей

 made

make

had made

 has made

Запитання 13

Choose the right variant

варіанти відповідей

How long have they been married?

How long has they been married?

Запитання 14

Of course I can ride a bike. But I ...... one for years.

варіанти відповідей

rode

have ridden

ride

haven't ridden

Запитання 15

Martin .... to Greece five times. he loves the place.

варіанти відповідей

was

been

has been

have been

Запитання 16

I'd like to meet a ghost, but I ........ one.

варіанти відповідей

see

have seen

have never seen

saw

Запитання 17

Who's ...... this glass?

варіанти відповідей

broke

broken

Запитання 18

The balloon has ..... in a field.

варіанти відповідей

land

landed

Запитання 19

We've ....... our lunch.

варіанти відповідей

have

had

Запитання 20

They've ....... a new supermarket.

варіанти відповідей

opened

open

Запитання 21

You haven't ........ very much.

варіанти відповідей

eat

eaten

Запитання 22

Have you ....... the car?

варіанти відповідей

washed

wash

Запитання 23

We've .............. all the answers.

варіанти відповідей

find

found

Запитання 24

They .... their task by 3 o'clock

варіанти відповідей

do

did

doing

had done

Запитання 25

Mother had given me some hot tea before I .... to bed

варіанти відповідей

go

went

had gone

going

Запитання 26

....you.... your dinner by the time your sister came ?

варіанти відповідей

Had, had

Have, have

Have, had

Had, have

Запитання 27

After Ann .....her temperature, she .......to bed

варіанти відповідей

have checked, went

check, had gone

had checked, went

checked, go

Запитання 28

Bob ..... the dentist before he went to the cinema.

варіанти відповідей

had visited

visit

visited

have visited

Запитання 29

We ...tired last night.

варіанти відповідей

was

were

Запитання 30

You ...... very kind yesterday.

варіанти відповідей

was

were

Запитання 31

It ......cold last night.

варіанти відповідей

was

were

Запитання 32

David.....happy yesterday.

варіанти відповідей

wasn't

weren't

Запитання 33

Вкажіть 2 форму дієслова (у минулому часі):

go - _____

варіанти відповідей

went

goed

gone

give

Запитання 34

Утворіть дієслово минулого часу:

play - _____

варіанти відповідей

playes

played

playd

plays

Запитання 35

Last Monday, Choc _____ at night.

варіанти відповідей

wake up

woke up

waked up

woked up

Запитання 36

I ______ at the hospital yesterday.

варіанти відповідей

were

is

was

are

Запитання 37

We _____ at the school at 11 o`clock.

варіанти відповідей

was

was not

wasn`t

were

Запитання 38

Kate _____, “OK!”

варіанти відповідей

says

sayed

say

said

Запитання 39

Перекладіть речення:

Бен дивився фільм.

варіанти відповідей

Ben watch a film.

Ben watched a film.

Ben watches a film.

Ben watchd a film.

Запитання 40

Вкажіть переклад речення:

Люсі відчула біль у вусі.

варіанти відповідей

Lucy feels a headache.

Lucy felt a stomach-ache.

Lucy feels a toothache.

Lucy felt an earache.

Запитання 41

When the police (to come), the car (to go)

варіанти відповідей

had come, went

came, had went

came, had gone

Запитання 42

Arthur (not to know) that we already (to arrive)

варіанти відповідей

not to know, had arrived

didn`t know, had arrived

hadn`t known, arrived

Запитання 43

You (to find) your key that you (to lose) before

варіанти відповідей

found, have lost

found, had lost

had found, lost

Запитання 44

The doctor (to arrive) when we already ( to help ) him

варіанти відповідей

had arrived, helped

ar, have helpedrived

arrived, had helped

Запитання 45

She (to phone) him three times but he (to leave) the city

варіанти відповідей

phoned, have left

had phoned, left

phoned, had left

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест