Порівняння рослинної і тваринної клітини

Додано: 7 жовтня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 5 разів
15 запитань
Запитання 1

Ядро є в клітині:

варіанти відповідей

рослинній

тваринній

рослинній і тваринній

Запитання 2

Хлоропласти є лише в клітинах:

варіанти відповідей

рослин і тварин

рослин

тварин

Запитання 3

Лізосоми − це органели клітин:

варіанти відповідей

рослин

рослин і тварин

тварин

Запитання 4

Внутрішньоклітинне травлення відбувається у

варіанти відповідей

Ендоплазматичній сітці

Рибосомі

Мітохондрії

Лізосомі

Запитання 5

Найголовніша частина клітини, у якій зберігається спадкова інформація про весь організм та керує всіма процесами в клітині.

варіанти відповідей

Мітохондрія

Рибосома

Ядро

Плазматична мембрана

Запитання 6

Що захищає вміст клітини, здійснює транспорт речовин усередину та назовні.

варіанти відповідей

Глікокалікс

Плазматична мембрана

Цитоплазма

Целюлоза

Запитання 7

Найбільша органела рослинної клітини, що містить воду і запасаються цукри та органічні кислоти

варіанти відповідей

Апарат Гольджі

Ядро

вакуоля

Мітохондрія

Запитання 8

На окулярі є позначка "10Х", а на об'єктиві - "40Х". Міколскоп збільшує у :

варіанти відповідей

4 разів

40 разів

400 разів

4000

Запитання 9

У житті клітини плазматична мембрана виконує функції:

варіанти відповідей

запасає поживні речовини

обмежує клітину від навколишнього середовища

забезспечує транспорт речовин

перетворює енергію в клітині

утворює веретено поділу

Запитання 10

Основна структурна одиниця живих організмів -це

варіанти відповідей

органела

клітина

тканина

орган

Запитання 11

Вкажіть органели клітини, у яких на світлі відбувається фотосинтез

варіанти відповідей

комплекс Гольджі

мітохондрії

рибосоми

хлоропласти

Запитання 12

Хромопласти - це пластиди, що мають...


  

  

  

варіанти відповідей

зелений колір

білий колір

червоний колір

жовтий колір

Запитання 13

Органели рослинної клітини:

варіанти відповідей

Ядро, мітохондрія, хромопласти, рибосоми, лізосоми

Вакуоля, ядро, хлоропласт, мітохондрія, рибосоми, ендоплазматична сітка

Лізосома,мітохондрія, рибосоми, ендоплазматична сітка

Пластиди, ядро, рибосома, лізосома, вакуоля

Запитання 14

Клітинна оболонка є структурною одиницею

варіанти відповідей

рослинної та тваринної клітин

рослинної клітини

тваринної клітини

Запитання 15

Тваринна клітина зображена

варіанти відповідей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест