Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. (підручник О. Гісем, О. Мартинюк)

Додано: 22 жовтня 2020
Предмет: Всесвітня історія, 11 клас
Тест виконано: 158 разів
11 запитань
Запитання 1

На якому етапі розвитку цивілізаціі зараз знаходиться людство?

варіанти відповідей

аграрна цивілізація

індустріальна цивілізація

постіндустріальна

Запитання 2

Визначте чинники,які мають значну роль у постіндустріальному суспільстві.

( 3 варіанти відповідей)

варіанти відповідей

прогрес

натуральне господарство

наука

техніка

Запитання 3

На що зорієнтована система виробництва в умовах постіндустріального суспільства?

варіанти відповідей

гонка озброєнь

майнова нерівність

задоволення потреб людини

Запитання 4

Які вимоги ставить перед сучасною людиною постіндустріальне суспільство?

( 3 варіанти відповідей)

варіанти відповідей

грунтовні знання

уміння самостійно приймати рішення

швидко реагувати на зміни ситуаціі

дотримуватись традицій минулого

Запитання 5

Завдяки чому людство зможе подолати численні екологічні проблеми,які стали одним із наслідків індустріалізаціі?

( 3 варіанти відповідей)

варіанти відповідей

безвідходні технології

урбанізація

відновлювальні джерела енергіі

дотримання екологічних норм

Запитання 6

Визначте поняття. Зменшення кількості населення міст-.....

варіанти відповідей

урбанізація

деурбанізація

Запитання 7

Які зміни у соціально-політичній сфері відбудуться за часів постіндустріальної епохи?

варіанти відповідей

держава збільшить безпосереднє втручання в економіку і суспільне життя

держава опікуватиметься захистом прав людини,урегулюванням соціальних конфліктів,підтримкою законності

Запитання 8

Визначте поняття. Поширення діі певних чинників за межі окремих державних територій у масштабі всього світу-.....

варіанти відповідей

концентрація

глобалізація

Запитання 9

Визначте негативні риси глобалізаціі

( 3 варіанти відповідей)

варіанти відповідей

світові війни

масштабні економічні кризи

використання зброї масового знищення

обмін культурними здобутками і передовими технологіями

Запитання 10

Визначте позитивні риси глобалізаціі

( 3 варіанти відповідей)

варіанти відповідей

масштабні економічні кризи

формування світового ринку

посилення авторитету міжнародних організацій

обмеженнясфери військового виробництва

Запитання 11

Негативні наслідки глобалізаціі спричинили появу у 1994 р. антиглобалістичного руху. Яку мету не ставлять перед собою антиглобалісти?

варіанти відповідей

обмеження впливу транснаціональних корпорацій

ідеологія капіталізму

расова дискримінація

міжнародні банки -аль'янси, уряди окремих країн

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест