18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Постмодерн. Театр абсурду (теорія)

Додано: 12 квітня
Предмет: Зарубіжна література, 11 клас
Тест виконано: 125 разів
12 запитань
Запитання 1

Характерні особливості "театру абсурду":  

  

  

варіанти відповідей

парадокс

руйнування сюжету й композиції

відсутність часу й місця дії

поєднання трагічного й комічного

зонги

"ефект відчуження"

Запитання 2

Представники "театру абсурду":

варіанти відповідей

Ф.Дюрренматт

С.Бекет

Е.Йонеско

Б.Брехт

М.Метерлінк

Б.Шоу

 Г.Ібсен

Запитання 3

Ознаки постмодерністського твору

варіанти відповідей

Романтизм

Інтертекстуальність

"гра"

Цитата, метатекст

Гіперреальність

Імажинізм

Ефект "відчуження"

"Магічний" реалізм

Запитання 4

Основними естетичними категоріями для постмодерністів є ...

варіанти відповідей

впорядкованість, ідейність, почуття

фрагментарність, неоднозначність, непослідовність, руйнування стандартів

цілісність, послідовність, алюзія, матафоричність

фантастика, іронія, дотримання канонів

Запитання 5

Як буквально перекладається термін «постмодернізм»?

варіанти відповідей

після модернізму

поза модернізмом

нова мода

криза

Запитання 6

Хто у творах постмодерну володіє правом на істину, монополією на знання про цей світ? 

варіанти відповідей

ніхто

письменник

читач

Бог

діти

Запитання 7

Коли, на думку митців постмодерну, людина є Людиною?

варіанти відповідей

коли вміє створити обереги

коли постійно мислить

коли позбудеться зв’язку з минулим

коли вірить у світле майбутнє

Запитання 8

У п′єсах "театра абсурду" не було ...

варіанти відповідей

позитивних героїв, бо персонажі нерідко втрачали людську гідність, стаючи моральними покручами

негативних героїв, бо персонажі нерідко здобувають людську гідність, стаючи людьми високої моралі.

опису людського життя

головних героїв

Запитання 9

Якими, як правило, є герої творів постмодерну

варіанти відповідей

романтики

сильні особистості

люди, які знають історію світу

емоційно вразливі

люди на перехресті, які переосмислюють власне життя без вибору та мети

реалісти

Запитання 10

Світовий прогрес др. пол ХХ ст зумовлений бурхливим розвитком науки і техніки, що, звичайно, знайшло відображення в літературі. Відмічається тенденція до інтелектуалізації літератури, яка виявляється у:

варіанти відповідей

посиленні уваги до складних філософських проблем

відображення дружби і кохання як рушійної сили у розвитку духовності

схильності персонажів, ліричного героя до розумових рефлексій, самоаналізу, самотності, відокремленості

противоборстві ідей і понять

Запитання 11

У 1950-ті роки в західноєвропейських театрах під назвою ... з′явилися незвичайні вистави, у яких усе було незрозумілим, нелогічним, дивним.

варіанти відповідей

 "театр незрозумілого"

"театр абсурду"

"театр нелогічного"

 "епічний театр"

Запитання 12

Якими є стосунки поміж автором і текстом, автором та його персонажами у постмодерних творах?

варіанти відповідей

автор відкрито висловлює власну думку

автор відчуває залежність від свого твору

сюжет тексту мусить мати хронікальну побудову

головне - творча воля автора

головне - творча воля читача

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест