Поточний. Українські землі у складі Польщі у міжвоєнний період

Додано: 1 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 38 разів
15 запитань
Запитання 1

ОУН була створена у..

варіанти відповідей

1920р  

  1923р. 

1929р 

1930р.

Запитання 2

Позначте зображення керівника УВО.

варіанти відповідей
Запитання 3

Яке визначення розкриває зміст поняття «осадництво»?

варіанти відповідей

  право самостійного здійснення державної влади або управління, яке надається конституцією окремій частині держави 

здійснюване урядом Польщі в 1920-ті рр. планомірне заселення українських земель військовими та цивільними колоністами 

  режим, якому властива монополія на владу однієї особи, політичного угруповання або партії

  добровільне чи вимушене переміщення населення з країни постійного проживання в інші країни  

Запитання 4

Масові репресії щодо українського населення Галичини, здійснені польським урядом восени 1930 р., отримали офіційну назву:

варіанти відповідей

«асиміляція» 

  «нормалізація»

  «пацифікація» 

  «депортація»

Запитання 5

Коли було створено українську політичну організацію, програмові засади якої наведено: «У часи вольної боротьби лише національна диктатура, створена в ході національної революції, може забезпечити внутрішню силу Української Нації та найбільшу її відпорність назовні»?

варіанти відповідей

 1920 р.  

 1923 р.

 1929 р. 

  1933 р. 

Запитання 6

Сутність поняття «нормалізація»:

варіанти відповідей

аграрна реформа з поділом і передачею значної частини поміщицької землі українцям, щоб уникнути селянських повстань.

  військова операція польської армії з метою внормування становища на Волині та Галичині. 

  програма польського уряду, яка допускала викладання української мови в гімназіях і передбачала відкриття українського університету.

  угода між польським урядом і УНДО, яке відмовлялося від антиурядової боротьби, а влада припиняла переслідування українських демократичних організацій, проводила амністію, дозволяла вживати термін «український».

Запитання 7

Які школи назвали утраквістичними.

варіанти відповідей

  школи, де мова викладання була польська, у них вивчалися дві іноземні мови. 

  школи з двома мовами навчання, польсько-українські школи. 

  школи, які спеціалізувалися на викладанні окремих предметів.

 початкові школи, які давали основи знань, мова їх могла бути і українською.

Запитання 8

Який наслідок для економічного розвитку західноукраїнських земель мав поділ країни на Польщу «А» та Польщу «Б»?

варіанти відповідей

  скорочення трудової еміграції західноукраїнського населення до США й Канади 

  зростання кількості робочих місць і заробітної плати в українських воєводствах  

 перетворення українських земель на джерело сировини та ринок збуту товарів 

  пріоритетний промисловий розвиток українських земель порівняно з польськими

Запитання 9

Установіть відповідність між поняттям та його значенням.

1) східні креси, 2) осадництво, 3) «пацифікація», 4) полонізація

А) політика планованого заселення українських земель військовими та цивільними колоністами, здійснювана урядом Польщі в 1920-х рр.

Б) адміністративна уніфікація українських земель, здійснювана урядом Польщі за ініціативою УНДО у 1920-х — першій половині 1930-х рр.

В) політика польського уряду, спрямована на якомога швидшу асиміляцію українців

Г) репресивна акція із застосуванням поліції та армії проти українського населення, проведена поляками в 30-х рр. XX ст.

Д) польська назва своїх територій, заселених переважно непольським населенням: українцями, білорусами, литовцями

варіанти відповідей

1Д, 2А, 3Г, 4В

1Б, 2А, 3Г, 4В

1Б, 2Г, 3А, 4В

1Д, 2Г, 3Б, 4В

Запитання 10

Які твердження стосуються особи, зображеної на фото.

варіанти відповідей

Вивчав юридичні дисципліни у Львівському університеті, а також , пройшов повний курс історії України під керівництвом професора Михайла Грушевського.

Співорганізатор, скарбник, секретар Львівського таємного українського університету (1921–25).

у 1921 році очолив утворену 1920 року УВО

опинився на лаві підсудних у Варшаві у 1935 році.

Виступив одним з ініціаторів політсили "нормалізації" українсько-польських відносин у Західній Україні.

Провідник Української парламентської репрезентації та віцемаршалок сейму Польщі.

загинув у Роттердамі від рук П. Судоплатова

Запитання 11

Які твердження стосуються особи, зображеної на фото.

варіанти відповідей

Вивчав юридичні дисципліни у Львівському університеті, а також , пройшов повний курс історії України під керівництвом професора Михайла Грушевського.

Співорганізатор, скарбник, секретар Львівського таємного українського університету (1921–25).

у 1921 році очолив утворену 1920 року УВО

опинився на лаві підсудних у Варшаві у 1935 році.

Виступив одним з ініціаторів політсили "нормалізації" українсько-польських відносин у Західній Україні.

Провідник Української парламентської репрезентації та віцемаршалок сейму Польщі.

загинув у Роттердамі від рук П. Судоплатова

Запитання 12

Які твердження можна використати для характеристики особи, зображеної на фото.

варіанти відповідей

був засуджений до смертної кари, яку згодом замінили на довічне ув’язнення.

навчався на філософському факультеті Львівського університету. 

 один із ідеологів українського націоналізму.

вів широку організаційну і пропагандистську роботу серед полонених-українців.

брав участь в організації Львівського таємного українського університету;

один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття

навчався на агрономічному відділі Львівської високої політехнічної школи

Запитання 13

Встановіть відповідність.

1) 1924 р., 2) 1925 р., 3) 1929 р., 4) 1934 р.

А) створення УНДО, Б) створення концтабору Береза Картузька, В) заснування УВО, Г) заснування ОУН, Д) поява утраквістичних шкіл

варіанти відповідей

1Д, 2Б, 3Г, 4А

1Д, 2А, 3Г, 4Б

1Б, 2А, 3Г, 4Д

1В, 2А, 3Г, 4Б

Запитання 14

Як називвався єдиний у Польщі легальний вищий навчальний заклад.

варіанти відповідей

Львівський університет

Український університет

Греко-католицька Львівська богословська академія

Вища політехнічна школа

Запитання 15

Об'єднання лівих сил, утворене для використання легальних методів боротьби з польською владою

варіанти відповідей

УНДО

ОУН

КПЗУ

Сільроб

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест