Поведінка тварин. Організми та середовище існування

Додано: 3 квітня
Предмет: Біологія, 7 клас
27 запитань
Запитання 1

Який вид научіння спостерігається у випадку, коли шпаки перестають боятися нерухливого опудала, яке господарі вивісили на черешні для збереження врожаю?

варіанти відповідей

звикання

наслідування

закарбування

осяяння

Запитання 2

Проявом якої форми поведінки є утворення шлюбних пар у лебедів-шипунів?

варіанти відповідей

індивідуальної

репродуктивної

соціальної

набутої

Запитання 3

Як називаються пристосувальні дії або система дій організму у відповідь на дію зовнішнього або внутрішнього середовища?

варіанти відповідей

поведінка

подразливість

рефлекс

відповідь

Запитання 4

Як називається сукупність природжених стереотипних форм поведінки тварин, що виникають у відповідь на зовнішні або внутрішні подразнення

варіанти відповідей

умовний рефлекс

інстинкт

научіння

безумовний рефлекс

Запитання 5

Проявом розумової діяльності горили є:

варіанти відповідей

використання знарядь праці

ієрархія

турбота про потомство

хомінг

Запитання 6

Полювання кішки на мишу – це приклад поведінки:                                                                    

варіанти відповідей

захисної

репродуктивної

гігієнічної

  харчової

Запитання 7

Кішка вилизує шерсть – це приклад поведінки:                                                                         

варіанти відповідей

захисної

репродуктивної

 гігієнічної

 харчової

Запитання 8

 Укажіть, яка поведінка включає всі типи взаємодій тварин в угрупованнях:

варіанти відповідей

захисна

репродуктивна

 соціальна

 харчова

Запитання 9

Який тип взаємовідносин між совою та мишею?

варіанти відповідей

паразитизм            

мутуалізм

конкуренція

хижацтво

Запитання 10

Абіотичними чинниками є :

варіанти відповідей

посуха

хижацтво

паразитизм

буревій

рибальство

Запитання 11

Форми поведінки, які передаються в спадок нащадкам від батьків називаються…


варіанти відповідей

вродженою поведінкою

набутою поведінкою

научінням

імпритингом

Запитання 12


Який тип взаємовідносин між рудими та чорними тарганами?                                                                       

варіанти відповідей

паразитизм            

мутуалізм

конкуренція

хижацтво

Запитання 13

Поведінку пов`язану з пошуками укриття, уникненням небезпек, охороною дитинчат називають …

              

варіанти відповідей

захисною

репродуктивною

гігієнічною

  харчовою

Запитання 14

Науку, яка вивчає поведінку тварин називають …


варіанти відповідей

екологія

зоологія

фізіологія

етологія

Запитання 15

Визначте прикладом чого є реакція слідування у птахів:

варіанти відповідей

хомінг

таксис

імпритинг

заміщена активність

Запитання 16

Який з екологічних чинників є антропогенним?                                                                                         

варіанти відповідей

сила вітру

паразитизм

вирубування лісів

припливи та відпливи

полювання людиною на тварин

Запитання 17

Укажіть, до яких факторів середовища належать рельєф, клімат, грунт, повітря:

варіанти відповідей

креативних

антропогенних

абіотичних

біотичних

Запитання 18

Оберіть антропогенний екологічний чинник:

варіанти відповідей

віковий склад популяції

вирубування лісів

 кислотність грунту

частота міграцій

Запитання 19

Позначте адаптації до життя у грунті:

варіанти відповідей

раннє настання статевої зрілості, розвиток захисних покривів

риючі кінцівки, внутрішнє запліднення, обтічна форма тіла

здатність швидко пересуватись, висока плодючість

добрий розвиток опорно-рухової системи та органів зору

Запитання 20

Оберіть визначення, яке відповідає поняттю "популяція"

варіанти відповідей

середнє число особин, що припадає на одиницю площі

частина простору в екосистемі, населена популяціями даного виду

 група особин одного виду, що тривалий час живе на певній територіі і вільно схрещуються між собою 

загальна кількість особин одного виду

Запитання 21

Укажіть форму симбіозу, за якої відбувається взаємовигідне співжиття різних видів (вигідно обом):

варіанти відповідей

мутуалізм

 коменсалізм

паразитизм

конкуренція

Запитання 22

Червона книга - це список:

варіанти відповідей

зниклих організмів

зникаючих екосистем

рідкісних і зникаючих видів

усі відповіді правильні

Запитання 23

За якою ознакою тварин заносять до Чорних списків?

варіанти відповідей

Тварини цього виду є зникаючими

Тварин цього виду не зустрічали протягом останніх 50 років

Тварин цього виду не зустрічали протягом останніх 100 років

Вони занесені до Червоної книги вже дуже давно

Запитання 24

Які території відносяться до природно-заповідного фонду України?

варіанти відповідей

природні заповідники

заказники

національні парки

усі відповіді вірні

Запитання 25

Чому у лисиці вухатої, слона саванного, які живуть у жарких районах Африки, великі вуха??

варіанти відповідей

для швидкого нагрівання крові

для швидкої тепловіддачі

для локації запахів

для розрізнення ультразвуків

Запитання 26

Вкажіть біосферний заповідник України

варіанти відповідей

Медобори

Асканія-Нова

Подільські Товтри

Синевир

Запитання 27

Назвіть пристосування аскариди людської до життя в кишківнику людини

варіанти відповідей

анаеробне дихання

аеробне дихання

наявність органів прикріплення

наявність органів чуттів

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест