ПОВТОРЕННЯ.Коло і круг. Геометричні побудови

Додано: 7 травня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 414 разів
20 запитань
Запитання 1

Як називають відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр?

варіанти відповідей

А. Радіус.

Б. Хорда.

В. Діаметр.

Г. Дотична.

Запитання 2

Діаметр кола дорівнює 7 см. Чому дорівнює радіус кола?

варіанти відповідей

А. 14 см.

Б. 3,5 см.

В. 3 см.

Г. 5 см.

Запитання 3

Кола, радіуси яких 6 см і 2 см, мають внутрішній дотик. Знайдіть відстань між їх центрами.

варіанти відповідей

А. 2 см.                                        

 Б. 4 см. 

В. 6 см. 

Г. 8 см.

Запитання 4

Із точки А до кола проведено дотичні АВ і АС, В і С - точки дотику, АВ = 4 см. Чому дорівнює АС?

варіанти відповідей

 А. 2 см. 

Б. 4 см. 

В. 8 см.

Г. Визначити неможливо.

Запитання 5

Пряма АВ - дотична до кола з центром у точці О, С - точка дотику. Чому дорівнює кут АСО?

варіанти відповідей

А. 30°.

Б. 45°.

В. 60°.

Г. 90°.

Запитання 6

Коло радіусом 5 см описане навколо трикутника. Чому дорівнює відстань від центра кола до кожної з вершин трикутника?

варіанти відповідей

А. 10 см.

Б. 5 см.

В. 2,5 см.

Г. Визначити неможливо.

Запитання 7

Два кола мають зовнішній дотик. Відстань між їх центрами 20 см. Знайдіть радіуси кіл, якщо один з них у тричі більший за інший.

варіанти відповідей

А. 7 см і 13 см.

Б. 3 см і 17 см.

В. 5 см і 15 см.

Г 4 см і 16 см.

Запитання 8

Пряма МN дотикається до кола з центром О в точці М, кут МNО = 45 градусів, МN=5 см.

Знайдіть:

1) кут МОN

2) радіус кола.

варіанти відповідей

МОN = 75 градусів , радіус = 10 см

МОN = 35 градусів, радіус = 2,5 см

МОN = 45 градусів, радіус = 5 см

Запитання 9

З точки М до кола з центром О проведено дотичну, N - точка дотику, MN = 8 см, OM = 16 см. Знайдіть кут MON.

варіанти відповідей

60°

30°

45°

80°

Запитання 10

Коло вписане в рівнобедрений трикутник, ділить його бічну сторону на відрізки 4 см і 8 см, починаючи від основи. Знайдіть периметр трикутника.

варіанти відповідей

32 см

20 см

30 см

25 см

Запитання 11

 На  заданому малюнку назвіть хорду кола

варіанти відповідей

АВ

ВС

DM

CD

Запитання 12

1.      Користуючись малюнком, порівняйте відрізки OC і BO

варіанти відповідей

ОС = ВО

ОС < ВО

ОС > ВО

визначити неможливо

Запитання 13

На якому з малюнків зображено січну кола

варіанти відповідей
Запитання 14

1.      Скільки спільних точок має коло, радіусом 4 см і пряма, що знаходиться на відстані 2 см від центру цього кола?

варіанти відповідей

одну

жодної

дві

неможна визначити

Запитання 15

Вам надані чотири слова, три з них об’єднані загальною ознакою. Четверте слово зайве. Знайди його.

варіанти відповідей

прямокутник

радіус

хорда

діаметр

Запитання 16

На малюнку О1М = 17см, О2М = 10см. Тоді О1О2=…


варіанти відповідей

7 см

27 см

8,5см

визначити неможливо

Запитання 17

Гіпотенуза прямокутного трикутника АВС дорівнює 15 см. Тоді медіана, що проведена з вершини прямого кута дорівнює...

варіанти відповідей

15 см

7,5 см

30 см

визначити неможливо

Запитання 18

Геометричним місцем точок, що знаходяться на однаковій відстані від фіксованої точки є…

варіанти відповідей

коло

серединний перпендикуляр

бісектриса

дотична

Запитання 19

Коло з центром в точці О дотикається  кута ∠NMК = 60°, радіус якого ОN = 8 см. Знайти МО

варіанти відповідей

16 см

8 см

4 см

60°

Запитання 20

Точка дотику кола, що вписаного в рівнобедрений трикутник, ділить бічну сторону на відрізки 5 см і 9 см, рахуючи від основи. Знайдіть периметр трикутника.

варіанти відповідей

38 см

14 см

46 см

28 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест