Повторення матеріалу, вивченого в початковій школі. Українська мова. 5 клас

Додано: 13 вересня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 1 раз
21 запитання
Запитання 1

Позначте речення, у якому вжито числівник, що відповідає на запитання "котрий?".

варіанти відповідей

Перший ворог ледаря - робота.

Ти не стій обабіч тієї дороги, коли іншу знаєш.

Хто мовчить, той двох навчить.

Двічі в одну річку не ввійдеш.

Запитання 2

Як називається частина мови, що називає предмет і відповідає на питання хто? що?

варіанти відповідей

прислівник

прийменник

дієслово

займенник

прикметник

іменник

сполучник

Запитання 3

У якому рядку всі слова -- прикметники?

варіанти відповідей

словесний, добрий, зелень, світлий, сонячний

вдячний, теплий, ніжний, високий, золотавий

холодний, чесний, четвертий, працьовитий

білосніжний, абиякий, вихований, доброзичливий

Запитання 4

На які питання відповідають прислівники?

варіанти відповідей

хто? що?

який? чий?

як? де? коли?

що робити? що зробити?

Запитання 5

У якому рядку перераховані ВСІ САМОСТІЙНІ частини мови?

варіанти відповідей

іменник, прикметник, займенник, прийменник, дієслово, прислівник

прийменник, сполучник, вигук, частка

іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово, прислівник

займенник, частка, прислівник, іменник, займенник

Запитання 6

Позначте рядок, у якому всі дієслова вжито в неозначеній формі.

варіанти відповідей

зрозуміти, сяяти, бігти

виконувати, читає, вставав

забігти, сяяла, хотів би

знав, прочитаю, малюю

Запитання 7

Числівник 16 пишеться правильно так:

варіанти відповідей

шістнадцять

шіснадцять

шістнацять

шістнадцать

Запитання 8

Позначте головні члени речення:


Осінній листочок землю вкриває.

варіанти відповідей

Осінній листочок

землю вкриває

листочок вкриває

Запитання 9

Після  довготривалого  карантину учні повернулися за шкільні парти. 

Слово «учні»  є таким членом речення:

варіанти відповідей

другорядним членом речення

підметом

присудком

Запитання 10

Знайдіть розповідне речення.

варіанти відповідей

Чи знаєте ви, що не всі гриби їстівні?

  Багато грибів є корисними та поживними.

 Учіться розпізнавати їстівні та отруйні гриби.

Запитання 11

Неправильним є твердження:

варіанти відповідей

Звертання завжди стоїть на початку речення.

Під час вимови звертання виділяють паузами.

Звертання − це слово або словосполучення, що називає того, до кого звертаються.

На письмі звертання виділяють комами або знаком оклику.

Запитання 12

За інтонацією речення бувають:

варіанти відповідей

окличні, неокличні

  розповідні, питальні, спонукальні

 веселі, сумні

Запитання 13

Вкажіть словосполучення.

варіанти відповідей

чесний хлопець

хліб і масло

Пташка прилетіла.

на вокзалі

Запитання 14

Речення- це ...

варіанти відповідей

Група слів, які виражають закінчену думку.

  Декілька слів.

  Багато слів, які написані в одному рядку.

Слово або група слів, зв`язаних за змістом та граматично, які виражають закінчену думку.

Запитання 15

Виберіть неправильне твердження про букви.

варіанти відповідей

букви ми бачимо і пишемо

букви ми чуємо і вимовляємо

букви бувають великі і малі

букви бувають прописні і друковані

Запитання 16

Вкажіть рядок із голосними звуками.

варіанти відповідей

а, о, е, і, я, ю, є, ї

а, о, у, і, е, и

б, в, м, ф, г, н, р, к, л, с, т, з

Запитання 17

Коли букви я, ю, є позначають два звуки?

варіанти відповідей

Завжди

Після апострофа або голосної, на початку слова

Ніколи

Запитання 18

Коли буква ї позначає два звуки?

варіанти відповідей

На початку слова, складу

Завжди

Після апострофа

Запитання 19

Виберіть правильну звукову модель слова малюється. 

варіанти відповідей

мал′юйец′∶а

мал′уйет′с′а

  мал′уєц′∶а

мал′уйец′∶а

Запитання 20

Позначте рядок, у якому всі слова треба писати з м'яким знаком.

варіанти відповідей

пен_ок, дуб_ок, сіл_, нен_ка, граєт_ся

білоч_ка, лікар_, нен_ка, мален_кий

стоїт_, сіл_ничка, нен_ка, тітон_ка

ніч_, бад_орий, календар_, мен_ший

Запитання 21

Доберіть споріднені (спільнокореневі) слова до слова "літак".

варіанти відповідей

літній

літати

літо

перелітній

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест