8 жовтня о 18:00Вебінар: Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителів: огляд важливих документів

Повторення розділів 1 - 4

Додано: 15 червня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

1. Процес формування сучасної території України завершився із приєднанням:

варіанти відповідей

Східної Галичини та західної Волині

Північної Буковини

Криму

Закарпаття

Запитання 2

2. Низькі темпи розвитку легкої промисловості та сфери послуг в УРСР у період післявоєнної відбудови були спричинені:

варіанти відповідей

пріоритетним фінансуванням важкої промисловості

відсутністю попиту населення на товари та послуги

зруйнуванням усіх підприємств легкої промисловості

скасуванням карток на продовольчі та промислові товари

Запитання 3

3. Рjзвиток якої галузі української науки пов'язаний з ім'ям академіка В. Глушкова:

варіанти відповідей

медицини

кібернетики

генетики

фізики

Запитання 4

4. У роки науково-технічної революції в СРСР її досягнення впроваджувалися переважно:

варіанти відповідей

у віиробництво товарів масового споживання

у розвиток воєнно-промислового комплексу

у розвиток сільського господарства

у розбудову транспортної мережі

Запитання 5

5. Яка "хрущовська" реформа сприяла децентралізації управління економікою УРСР:

варіанти відповідей

ліквідація МТС

запровадження системи раднаргоспів

реорганізація колгоспів у радгоспи

зменшення кількості працівників адміністративно-управлінського апарату

Запитання 6

6. Яку міжнародну угоду підписала УРСР у жовтні 1963 р.:

варіанти відповідей

Загальну декларацію прав людини

Загальну декларацію прав дитини

Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою

Гельсінський заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі

Запитання 7

7. Яке твердження характеризує стан народного господарства УРСР у 1970 - 1980-ті роки:

варіанти відповідей

високі темпи зростання ВВП

хронічний дефіцит товарівнародного споживання

переважаючий розвиток західних регіонів УРСР

перехід до інтенсивних методів господарювання

Запитання 8

8. Яку назву мала перша "самвидавська" праця В. Чорновола, надрукована в 1966 р.:

варіанти відповідей

"Репортаж із заповідника ім. Берії"

"Хроніка опору"

"Правосуддя чи рецидиви терору?"

"Лихо з розуму"

Запитання 9

9. Однією з ознак дисиденського руху в Україні в 1970-х рр. було:

варіанти відповідей

фінансування незалежними профспілками

залучення до нелегальної роботи лише українців

налагодження конструктивного діалогу з владою

використання мирних, ненасильницьких методів боротьби

Запитання 10

10. До якого наслідку в Україні призвела політика гласності в роки перебудови:

варіанти відповідей

зростання соціальної та національної активності країнського суспільства

запровадження продажу товарів за картками споживача з купонами

проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

загострення соціально-економічної кризи, стрімкого зростання цін

Запитання 11

11. Політичні реформи в СРСР у роки перебудови привели:

варіанти відповідей

до швидкого зросьання кількісного складу КПРС

до втрати КПРС монополії на владу

до утворення у складі КПРС національних комуністичних партій

до ліквідації у складі КПРС національних комуністичних партій

Запитання 12

12. У якому місті в 1989 р. відбулася перша масова демонстрація під синьо-жовтими прапорами:

варіанти відповідей

Києві

Харкові

Львові

Донецьку

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест