Коригуюче навчання. «Системи керування базами даних».

Додано: 8 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

База даних − це ... .

варіанти відповідей

сукупність програм для зберігання і обробки великих масивів інформації

сховище даних про деяку предметну область, організоване у вигляді спеціальної структури

інтерфейс, що підтримує наповнення і маніпулювання даними

 певна сукупність інформації

Запитання 2

Таблиці в базах даних призначені ... .

варіанти відповідей

для зберігання даних бази

для відбору і обробки даних бази

для автоматичного виконання групи команд

для виконання складних програмних дій

Запитання 3

Без яких об'єктів не може існувати база даних?

варіанти відповідей

Без форм

Без звітів

Без таблиць

Без запитів

Запитання 4

Що таке СУБД?

варіанти відповідей

Системи управління бортами даних

Системи упорядкування бази даних 

Системи управління базами даних

Це скорочена назва бази даних

Запитання 5

Які основні об'єкти БД Access?

варіанти відповідей

Таблиці, форми, запити, звіти

Структури, макроси, запити, сторінки

Запити, фільтри, модулі, макроси

Запитання 6

Якими бувають моделі зберігання даних?

варіанти відповідей

Ієрархічна, мережева і реляційна

Ієрархічна, мережева і таблична

Ієрархічна, логічна та арифметична

Мережева, таблична та реляційна

Запитання 7

Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

Поля

Записи

Кортежі

Відношення

Запитання 8

Як називаються рядки в таблицях бази даних?

варіанти відповідей

Поля

Записи

Атрибути

Відношення

Запитання 9

Для чого потрібно впорядковувати дані?

варіанти відповідей

Це дає змогу покращити структуру таблиці

Для прискорення пошуку даних

Для зменшення обсягу бази даних

для визначення найбільших і найменших значень полів

Запитання 10

Ключове поле − це поле ... .

варіанти відповідей

яке складається з кількох полів

яке призначене для пов’язування таблиць

яке містить порядковий номер запису

Запитання 11

У чому полягає особливість поля "лічильник"?

варіанти відповідей

служить для введення числових даних

має обмежений розмір

 має властивість автоматичного збільшення

служить для введення натуральних чисел

Запитання 12

Що можна назвати базою даних?

варіанти відповідей

Телефон

Класний журнал

Рецепт страви

Робочий зошит

Запитання 13

За допомогою якого значка можна відкрити СУБД?

варіанти відповідей
Запитання 14

Об'єкт, який призначений для створення та виведення документу на друк? 

варіанти відповідей

Звіт

Запит

Форма

Таблиця

Запитання 15

В СУБД Access передбачені такі типи даних: 

варіанти відповідей

текстовий, числовий, дата/час, лічильник, поле MEMO

текстовий, лічильник, числовий, дата/ час, логічний

текстовий, поле MEMO, поле об'єкта OLE, числовий, лічильник, дата/час, грошовий, логічний

текстовий, поле MEMO, числовий, дата/ час, лічильник, фінансовий, логічний, поле об'єкта OLE

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест