Повторення.Відрізок. Кути.Суміжні і вертикальні кути.Трикутник.Коло

Додано: 28 березня
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 320 разів
19 запитань
Запитання 1

Який кут утворюють стрілки годинника о 16 годині?

варіанти відповідей

45⁰

90⁰

120⁰

30⁰

60⁰

Запитання 2

Між сторонами кута АОВ проведено промінь ОС так,що ∠АОС=2∠ВОС. Знайти кут АОС, якщо ∠АОВ=54°

варіанти відповідей

72°

48°

54°

108°

36°

Запитання 3

Точка С належить відрізку АВ довжиною 9см.Знайти довжину відрізка ВС, якщо 4АС+3ВС=32см

варіанти відповідей

4см

12см

6см

8см

16см

Запитання 4

Зовнішні кути при двох вершинах трикутника дорівнюють 70° і 150°.Знайти внутрішній кут трикутника при третій вершині.

варіанти відповідей

50°

40°

60°

100°

140°

Запитання 5

Градусні міри кутів трикутника відносяться як 3:2:10.Знайти градусну міру найменшого кута трикутника

варіанти відповідей

120

200

240

360

180

Запитання 6

Знайти довжину кола,якщо його діаметр дорівнює 20см.

варіанти відповідей

10π см

40π см

20π см

100π см

50π см

Запитання 7

Знайти радіус кола,якщо довжина кола дорівнює 24π см

варіанти відповідей

4π см

12 см

96 см

24π см

48 см

Запитання 8

Укажіть, у якому випадку точки A, B і C лежать на одній прямій.

варіанти відповідей

AB = 3 см,

BC = 8 см,

AC = 9 см

AB = 3 см,

BC = 8 см,

AC = 7 см

AB = 3 см,

BC = 8 см,

AC = 5 см

AB = 3 см,

BC = 8 см,

AC = 6 см

AB = 9 см,

BC = 6 см,

AC = 3 см

Запитання 9

AD – бісектриса ےВАС і ے ВАD = 60 ˚. Знайдіть градусну міру

 ےСAD.

варіанти відповідей

300

600

1200

визначити неможливо

450

Запитання 10

Якщо один із суміжних кутів удвічі більший за другий, то градусна міра меншого з цих кутів дорівнює…  

варіанти відповідей

30 ˚ 

60 ˚

45 ˚

120 ˚

900

Запитання 11

Сума трьох кутів, утворених при перетині двох прямих, дорівнює 200 ˚. Знайдіть суму гострих кутів, які утворилися при перетині цих прямих.

варіанти відповідей

20 ˚

160 ˚ 

40 ˚

320 ˚

Запитання 12

Два кути трикутника дорівнюють 500  і 1000. Яка градусна міра третього кута трикутника?


варіанти відповідей

300

1000

500

1500

400

Запитання 13

У трикутниках АВС і МNК АВ=МN, ВС=NК, <В=<N. За якою ознакою можна довести рівність цих трикутників?


варіанти відповідей

за першою 

за другою 

за третьою 

довести не можна 

Запитання 14

Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 8 см, а периметр — 18 см. Яка довжина його бічної сторони?

варіанти відповідей

10 см

5 см

2 см

1 см

Запитання 15

Один з кутів, що утворилися при перетині двох прямих, дорівнює 116°. Чому дорівнює кут між цими прямими?

варіанти відповідей

1160

340

640

1800

1120

Запитання 16

Трикутник АВС рівнобедрений з основою ВС. Укажіть неправильне твердження:

варіанти відповідей

сторони АВ і АС рівні 

кути АВС і АСВ рівні 

медіана АМ перпендикулярна до основи ВС 

висота ВК є бісектрисою кута В 

медіана ВМ є висотою, бісектрисою

Запитання 17

Визначте вид трикутника АВС, якщо ے А = 32 ˚, ےВ = 115 ˚, ےС =33 ˚ .

варіанти відповідей

гострокутний;

тупокутній; 

прямокутний;

рівносторонній

рівнобедренний

Запитання 18

Центр кола, описаного навколо трикутника є точкою перетину…

варіанти відповідей

Медіан трикутника

висот трикутника

бісектрис трикутника

серединних перпендикулярів до сторін трикутника

Запитання 19

Вписане в рівнобедрений трикутник коло ділить бічну сторону у відношенні 2 : 3, починаючи від основи. Знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 70 см.

варіанти відповідей

20 см, 20 см, 30 см

30 см, 30 см, 10 см

25 см, 25 см, 20 см

16 см, 27 см, 27 см

14 см, 22 см, 24 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест