22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Відродження .Вільям Шекспір. Франческо Петрарка

Додано: 13 січня
Предмет: Зарубіжна література, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Знайди поняття, якому відповідає визначення.

.....— культурно-філософський рух кінця Середньовіччя — початку Нового часу, що ґрунтувався на ідеалах гуманізму та орієнтувався на спадщину античності.

варіанти відповідей

Класицизм

Відродження

Ренесанс

Запитання 2

Назвіть часові межі Протовідродження.


варіанти відповідей

1-а половина XIII століття — XIV століття;

3-а половина XIII століття — XIV століття;

2-а половина XIII століття — XIV століття;

Запитання 3

Що має у своїй основі Ренесанс має.....

варіанти відповідей

гуманістичний світогляд

ментальний світогляд

варіативний світогляд

Запитання 4

Роки життя Вільям Шекспір -

варіанти відповідей

1456-1634

1564-1616

1616-1765

Запитання 5

У якій трупі фігурує Шекспір ?

варіанти відповідей

Бербеджа

Мораліте

Бербеш

Запитання 6

 Укажіть, що називають Відродженням у сучасній науці.

варіанти відповідей

Напрям у літературі Західної Європи та Сходу;

 філософську школу;

культурний та інтелектуальний рух у Західній Європі;

те саме, що гуманізм (тобто людяність).

Запитання 7

 Укажіть, із якою країною пов'язані життя та творчість Ф. Петрарки.

варіанти відповідей

3 Англією;

 з Нідерландами;

з Іспанією;

з Італією.

Запитання 8

Укажіть, який літературний рід досягнув найвищого розвитку в англійському Відродженні.

варіанти відповідей

Драма;

лірика;

епос;

ліро-епос.

Запитання 9

 Укажіть хронологічні межі Ренесансу.

варіанти відповідей

XII—XIII ст.;

XIV—XVI ст.;

XV—XVII ст.;

XVII—XIX ст.

Запитання 10

 Укажіть, у чому полягає новизна поезії Ф. Петрарки.

варіанти відповідей

В увазі до суперечностей людської душі, відображенні індивідуального начала;

у введенні до кола тем поезії теми кохання;

у винаході жанру сонета;

у використанні латини.

Запитання 11

Оберіть те, що стосується епохи Відродження:

варіанти відповідей

великі наукові та географічні відкриття

відродження античної спадщини

ідеал людини – всебічно розвинена особистість

особлива роль релігії та церкви

Запитання 12

Збірка сонетів Ф.Петрарки має назву :

варіанти відповідей

«Книга Лаури»

«Книга пісень»

«Книга сонетів»

«Книга про любов»

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест