29 липня о 18:00Вебінар: Формування та розвиток лідерських якостей сучасних учнів

Повторюємо поняття по історії

Додано: 11 травня
Предмет: Історія України, 5 клас
Тест виконано: 56 разів
12 запитань
Запитання 1

Визнач усі помилкові твердження


варіанти відповідей

Середні віки - історична епоха, яка тривала тисячу

років - від кінця 5 до кінця 15 ст.

Назву цієї епохи пояснюють так: вона охоплює період між історією Стародавнього світу та Новою історією.

У Європі Середні віки - це доба панування християнської

релігії, період лицарства, могутніх володарів, які силою зброї відвойовували собі нові землі.

Образ цієї епохи втілено в спорудах величних храмів та неприступних фортець - замків.

помилок немає

Запитання 2

Визнач усі помилкові твердження

варіанти відповідей

Початком Нового часу стало відкриття європейцями невідомих їм раніше земель і морських шляхів, що прийнято називати великими географічними відкриттями.

В Новий час світ одразу став майже вдесятеро більшим, що зумовило незворотні зміни в господарюванні, виробництві знарядь праці та транспортних засобів.

Саме в Новий час з ’явилися великі механізовані виробництва, спершу фабрики, а потім і заводи.

Новий час - це епоха від кінця 15 до початку 20 ст.

В Новий час розросталися міста, але не змінилися відносини між людьми, почали розвиватися наука та технології.

Запитання 3

Визнач усі помилкові твердження

варіанти відповідей

Відрізняються вони походженням: слово карта походить із

грецької мови, де означало «аркуш папірусу»,а мапа-з латини.

Слова карта і мапа є абсолютними синонімами, тобто такими, що цілком збігаються значенням.

Історичні карти - зменшені зображення земної поверхні, її частин або окремих країн світу, на яких позначають ті або ті події.

Історичні карти створюють на основі географічних, вони не відрізняються від них.

Запитання 4

Умовні знаки та пояснення до карти, плану, малюнка називають

варіанти відповідей

масштаб

легенда

історія

Запитання 5

Характеристики, які стосуються природних умов або положення об'єкту на земній поверхні є

варіанти відповідей

географічними

етнографічними

історичними

Запитання 6

Той,який стосується культури й побуту народів світу, їх

походження та розселення є

варіанти відповідей

народний

культурний

етнографічний

Запитання 7

Волинь, Київщина, Поділля , Галичина, Слобожанщина, Чернігово-Сіверщина, Буковина, Закарпаття -

варіанти відповідей

географічні регіони України

історико-географічні регіони України

етнографічні регіони України

Запитання 8

Обери назви етнографічних регіонів України з поміж історичних, географічних та етнографічних.

варіанти відповідей

Луганщина, Київщина, Харківщина, Львівщина

 Бойківщина, Гуцульщина, Покуття, Буковина, Закарпатська Україна

Волинь, Поділля , Галичина, Чернігово-Сіверщина, Закарпаття

Запитання 9

Лінію, що пролягає суходолом чи водоймою і визначає межі території держави - її суші, вод, надр, повітряного простору називають

варіанти відповідей

прикордонним знаком

державним кордоном

прикордонним режимом

Запитання 10

Визнач неправильне твердження. Археологія -

варіанти відповідей

слово, що походить від грецьких слів: архео - «стародавній» і логос - «слово, учення»

дослідниця, яка пояснює, чим були знахідки, отримані за допомогою розкопок, в минулому, яке мали призначення, як служили людям


наука, що вивчає минуле за речовими історичними джерелами на підставі розкопок


Запитання 11

Обери неправильну фразу

варіанти відповідей

Експонат - предмет, виставлений для огляду в музеї або на

виставці.

Експозиція - розміщення експонатів у певному порядку.

Музей з грецької мови - житло муз, тобто богинь - покровительок мистецтв

Музей - установа, де зберігаються пам’ятки старовини з різних галузей культури, мистецтва, науки, техніки.

помилок немає

Запитання 12

Монети досліджує наука

варіанти відповідей

математика

історія

нумізматика

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест