Позначення на письмі ненаголошених [И] та [Е]

Додано: 21 січня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

За яким принципом пишеться літера «е» в словах «зелень», «берег», «шелест», «оселедець»?

варіанти відповідей

не можна пояснити правилом

літера е при зміні змінюється на і

у буквосполученнях -ере-, -еле- правильно

літера е при зміні випадає

Запитання 2

Як змінити слово «число», щоб перевірити написання «и»?

варіанти відповідей

чисельний

числа (множ.)

чисельник

численний

Запитання 3

Оберіть слово, у якому замість крапок буде вживатись «е»

варіанти відповідей

с...лач

в...шневий

кр...чати

ш...потіти

Запитання 4

У якому слові звук [о] буде наближатись у вимові до [у]?

варіанти відповідей

науковий

мотузка

кулон

розум

Запитання 5

Знайдіть слово, у якому потрібно писати букву «и»

варіанти відповідей

серп...нь

заб...рати

п...кти

віт...р

Запитання 6

Літеру «е» на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

варіанти відповідей

кор...дор, п..лена

тр...вога, кр...ниця

бер...г, дер...во

гл...бокий, завм...рати

Запитання 7

Літеру «и» на на місці пропуску треба писати у всіх словах рядка

варіанти відповідей

підстр...гати, завм...раю

гр...міти, крап...ль

с...ло, сон..чко

гор...зонт, чов...н

Запитання 8

Знайдіть слово, у якому ненаголошений [и] перевіряється наголосом

варіанти відповідей

пиріг

апельсин

кишеня

крило

Запитання 9

Знайдіть слово, у якому замість крапок потрібно писати букву «и»

варіанти відповідей

пш..ниця

с...кунда

електр...ка

ап...тит

Запитання 10

Знайдіть слово, у якому замість крапок потрібно писати букву «е»

варіанти відповідей

кор...дор

м...лодія

к...сіль

кв...ток

Запитання 11

Оберіть рядок, у якому в усіх словах замість крапок буде вживатись «и»


варіанти відповідей

м...даль, д...тина, б...тон

тр...вога, ч...решня, к...фір

м...тро, кр...ниця, хв...лина

гор...зонт, д...сципліна, гр...міти 

Запитання 12

Слова з ненаголошеними голосними, написання яких не перевіряється наголосом, можна перевірити за


варіанти відповідей

словником наголосів

орфоепічним словником

орфографічним словником

фразеологічним словником

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест