Правобережне козацтво в останній чверті 17 століття. Закріплення розподілу Української козацької держави між Московським царством і Річчю Посполитою.

12 запитань
Запитання 1

Які держави підписали Бахчисарайський мир 13 січня 1861р?

варіанти відповідей

Московська держава

Османська імперія

Річ Посполита

Угорське королівство

Запитання 2

Хто допомагав Речі Посполитій у боротьбі проти Османської імперії?

варіанти відповідей

козаки

татари

російське військо

Запитання 3

Які держави підписали у 1699р Карловацьке перемир'я?

варіанти відповідей

Річ Посполита

Османська імперія

Московська держава

Гетьманщина

Запитання 4

Вкажіть дату підписання "Трактату про вічний мир" між Річчу Посполитою і Московією?

варіанти відповідей

6 травня 1686р.

10травня 1686р.

6 травня 1699р

Запитання 5

Вкажіть умови Вічного миру між Річчу Посполитою і Московією 1686р.

варіанти відповідей

Річ Посполита визнавала за Московським царством Лівобережну Україну, Київ, Запоріжжя, Чернігово-Сіверську землю з Черніговом і Стародубом та Смоленськ.

Московія і Польща вступали у спільний військовий союз проти Османської імперії і Кримського ханства

Уряд Речі Посполитої обіцяв надати православним свободу віросповаідання

Південна Київщина й Брацлавщина від містечка Стайок по річці Тясмин, де лежали міста Ржищів, Трахтемирів, Канів, Черкаси, Чигирин та інші, дуже спустошена османсько-татарськими і московськими нападами, мала стати «пусткою», нейтральною територією між Московією і Річчю Посполитою.

Московія зобов'язувалася не будувати укріплень на Півдні України.

Річ Посполита і Московія спільно виступили проти шведів

Московія передавала території Запорожжя Речі Посполитій

Запитання 6

Вкажіть умови Бахчисарайського мирного договору датований 13 січня 1681р.

варіанти відповідей

кордон між Османською імперією і Московською державою встановлювався по Дніпру

упродовж 20-ти років територія між Дніпром і Бугом обумовлювалася відсутністю будівництва нових фортець і укріплень;

татари отримали право на кочування і полювання в степу обабіч Дніпра.

козаки отримали право на рибну ловлю, добування солі та вільного плавання Дніпром та його притоками до Чорного моря;

упродовж 10 ти років територія між Дніпром і Бугом обумовлювалася будівництвом нових фортець і укріплень;

козаки і татари мали право на спільні походи проти Московії

Запитання 7

Після підписання з поляками Журавненського миру (1676 р.) і розорення Чигирина (1678 р.) яку тереторію України закріпила за собою Османська держава?

варіанти відповідей

Поділля

Більшу частину Правобережжя

Київщину

Галичину

Запитання 8

Які українські землі 1681 р. турецький султан віддав


під управління молдавського господаря Георгія III Дуки?

варіанти відповідей

Брацславщина

Киїіщина

Поділля


Наддніпрянщина

Запитання 9

Вкажіть дату облоги Відня.

варіанти відповідей

1883р

1683р

1674р

Запитання 10

Хто відкрив першу кав'ярню у Відні, започаткувавши цим традицію пити каву у Європі?

варіанти відповідей

Юрій(Франц) Кульчицький

Семен Палій

Андрій Могила

Запитання 11

Яке військо відіграло важливу роль у боротьбі проти турецького панування на Правобережжі, а також узяло активну участь в антитурецькій коаліції, яка зупинила останній великий наступ Османської імперії на Європу.?

варіанти відповідей

козацьке

угорське

польське

московське

Запитання 12

Вкажіть рік, коли сейм Речі Посполитої ухвалив рішення про ліквідацію козацького війська на Правобережжі:

варіанти відповідей

1689 р.

1663 р.

1699 р.

1686 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест