Правобережжя та західноукраїнські землі у IIпол. ХVIII ст.. Національно-визвольна боротьба українського народу.

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 5 разів
9 запитань
Запитання 1

На карті заштриховано територію

варіанти відповідей

А опришківського руху на чолі з О. Довбушем (1738 — 1745 рр.).


Б гайдамацького руху «Коліївщина» (1768 р.).


В дій прихильників Барської конфедерації (1768 — 1769 р.).


Г повстанського руху під проводом У. Кармелюка (1813 — 1835 рр.).


Запитання 2

Що спричинило оприлюднення цитованого документа?

«...Ми, Катерина II, імператриця всеросійська...Об’являємо всім нашим людям, які живуть в... Речі Посполитій, зокрема у воєводствах Київському, Подільському, Брацлавському, Волинському... Ми змушені з жалем прийняти до відома, що... кріпаки, відкинувши послух владі і їхнім панам допустились убивств... внаслідок обману розбишак, які видають себе частиною Війська Запорозького...»


варіанти відповідей

А Коліївщина   

Б Рух опришків   

В «Холерні бунти»   

Г«Ходіння в народ»

Запитання 3

У 1768 р. Коліївщиною були охоплені райони

варіанти відповідей

А Лівобережної України.   

  Б Правобережної України.

В Слобідської України

Г Південної України.

Запитання 4

Унаслідок Першого поділу Речі Посполитої до володінь Австрійської монархії приєднано

варіанти відповідей

А Волинь.    

Б Закарпаття.   

В Східну Галичину.   

Г Північну Буковину.

Запитання 5

Історик Д. Дорошенко вважав, що «...гайдамацтво як форму активного протесту проти несприятливих умов суспільного ладу знали також і західноукраїнські землі Галичина й Буковина». На основі аналізу якого явища зроблено такий висновок?

варіанти відповідей

А «ходіння в народ»    

Б «рух опришків»  

В «холерні бунти»  

Г «похід у Таврію за волею»

Запитання 6

Гайдамацький і опришківський рухи у XVIII ст. було спрямовано проти визисків з боку


варіанти відповідей

А кримськотатарських ханів.   

Б російського дворянства.

В козацької старшини.   

Г польської шляхти.

Запитання 7

Гпольської шляхти.

варіанти відповідей

А наполеонівських війн.   

Б російсько-австрійської війни.

В австро-турецької війни

Г поділу Речі Посполитої.

Запитання 8

На картосхемі суцільною жирною лінією позначено кордон Речі Посполитої.Штрихуванням на картосхемі позначено територію,


варіанти відповідей

А передану Річчю Посполитою Османській імперії за умовами Бучацького договору (1672 р.).Б уключену до складу Речі Посполитої за умовами «Вічного миру» (1686 р.).

В приєднану до володінь Австрійської монархії Габсбургів за результатами першого поділу Речі Посполитої (1772 р.).


Г уключену до складу Російської імперії за результатами третього поділу Речі Посполитої (1795 р.).


Запитання 9

На карті позначено території, що ввійшли до складу Російської та Австрійської імперій під час різних поділів Речі Посполитої. Результати якого з поділів відображено на карті?

варіанти відповідей

А тільки Першого   

Б Першого та Другого   

В тільки Другого   

Г Другого та Третього

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест