30 вересня о 18:00Вебінар: Використання нестандартних завдань у навчанні природничих дисциплін

Правоохоронні органи

Додано: 12 травня
Предмет: Правознавство, 9 клас
Тест виконано: 93 рази
12 запитань
Запитання 1

Як називається добровільне недержавне професійне об’єд-

нання, яке забезпечує захист законних прав та інтересів лю-

дей, організацій і надає їм юридичну допомогу?

варіанти відповідей

Адвокатура

Поліція

Контрольно - ревізійна служба

Запитання 2

Якого права не мають співробітники правоохоронних органів?

варіанти відповідей

права на членство у політичній партії

права голосу

права на звернення.

Запитання 3

Де вперше у Європі було дозволено фотографувати злочинів для відповідної картотеки?

варіанти відповідей

Бельгія

Франція

Італія

Запитання 4

Що з перерахованого, належить до прав співробітників поліції?

варіанти відповідей

затримувати правопорушників для встановлення

особи

право зберігати, носити й застосовувати зброю.

вимагати припинення правопорушень

бути членом політичної партії

бити неповнолітніх, які здійснили злочин

Запитання 5

З перерахованого переліку державних органів, вкажіть ті, які належать до правоохоронних.

варіанти відповідей

Органи Служби Безпеки України

Органи контрольно - ревізійної служби

Прокуратура

Митна служба

Судді

Запитання 6

Представники,якого правоохоронного органу виступають у суді обвинувачуючи злочинця?

варіанти відповідей

Нотаріату

Прокуратури

Національної поліції

Запитання 7

Які з перерахованих правоохоронних органів забезпечують дотримання порядку на кордонах держави?

варіанти відповідей

Митні органи

Державна прикордонна служба

Прокуратура

Національна поліція

Служба Безпеки України

Запитання 8

У якому році утворено Національну поліцію як центральний орган виконавчої влади?

варіанти відповідей

2001р.

2015 р.

2018 р.

Запитання 9

Хто з працівників правоохоронних органів проводить досудове розслідування?

варіанти відповідей

оперативні працівники

слідчі

адвокати

Запитання 10

Хто з працівників правоохоронних органів розшукує злочинців, затримує їх?

варіанти відповідей

оперативні працівники

слідці

дільничні

Запитання 11

Які превентивні заходи може здійснювати поліція?

варіанти відповідей

перевірка документів особи;


опитування особи;


поверхова перевірка й огляд;

зупинення транспортного засобу;


обмеження доступу до визначеної

території;

Запитання 12

Якою є обов'язкова умова, щоб особа могла обіймати посаду судді?

варіанти відповідей

вища освіта

юридична освіта

служба у збройних силах України

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест