правопис частко 2

Додано: 30 квітня
Предмет: Українська мова, 7 клас
Копія з тесту: правопис частко 2
Тест виконано: 286 разів
24 запитання
Запитання 1

Частки немає в реченні

варіанти відповідей

Розум за гроші не купиш.

Лунають лише пісні солов'їні.

Тече вода із-за гаю та попід горою.

Нехай квітне планета чистотою.

Тільки з юних літ мені відкрилась правда.

Запитання 2

Через дефіс треба писати всі частки рядка

варіанти відповідей

будь/як, отак/то, бозна/ скільки

все/ж/таки, такий/от, казна/що

невже/таки, тільки/що, годі/бо

ані/хто, як/небудь, казна/чому

скажи/но, що/року, будь/чому

Запитання 3

Через дефіс треба писати всі частки рядка

варіанти відповідей

будь/хто, якби/то, що/не/день

казна/коли, аби/кого, хтозна/що

чого/небудь, як/то, де/котрий

будь/як, що/небудь, зумів/таки

от/так, будь/кому, хтозна/як

Запитання 4

Через дефіс треба писати всі частки рядка

варіанти відповідей

навряд/чи, тут/таки, казна/де

де/коли, правда/бо, будь/чого

які/ж/бо, колись/то, що/небудь

отож/бо, ну/бо, таки/прийшов

отак/бо, скажи/но будь/звідки

Запитання 5

Правила правопису частки порушено в реченні

варіанти відповідей

На те й лихо, щоб з тим лихом битись.

Отаке то на сім світі роблять людям люди.

Степаночку, голубчику, чого-бо ти плачеш?

Ти б не хотів, щоб день уже скінчився?

І знову думать заходивсь про те ж таки, що вчора.

Запитання 6

Правила правопису частки порушено в реченні

варіанти відповідей

А серце таки рветься до кращого життя.

О, якби-то листя, листя не жовтіло...

А він коня поганяє, ніби-то й не бачить.

"Що ж то за краса!" - шепотять дівчата.

Книжечки мережаю та начиняю-таки віршами.

Запитання 7

Через дефіс треба писати всі частки рядка

варіанти відповідей

дарма/що, іди/но, будь/коли

таки/так, тільки/но, будь/як

все/таки, так/от, аби/що

отакий/то, як/небудь, казна/що

хтозна/де, хіба/що, будь/коли

Запитання 8

Правила правопису частки порушено в реченні

варіанти відповідей

Щастя не шукають, а таки здобувають.

І все-таки не легко буть собою.

Я хотіла б людям для підмоги у кожну мить подати голос свій!

О, якби-то я міг повернути неповторную юність мою.

Щей для тебе, дівчино, троянди весни розцвітуть.

Запитання 9

Виділена сполука є прислівником із часткою і її треба писати окремо в рядку

варіанти відповідей

Як/би там не було, а комусь належало це перевірити.

Як/би було десять рук, усім би робота знайшлась.

Як/би ви знали, паничі, як люди плачуть живучи.

Як/би відали ви, які славні були ті суворі, закручені хлопці.

Як/би не було зими, за кожух не дбали б ми.

Запитання 10

Виділена сполука є займенником із часткою і її треба писати окремо в рядках

варіанти відповідей

Що/б улітку не вродило, те зимою не завадить.

Що/б жить - ні в кого права не питаюсь!

Що/б не трапилося - будь людиною.

Треба дзвінкий голос мати, що/б гарно співати.

Я мушу книжки читати, що/б очі мої не осліпли.

Запитання 11

Окремо слід писати всі частки рядка

варіанти відповідей

ото/ж/бо, таки/так, от/як

будь/до/кого, що/ж/то, дарма/що

чого/б/небудь, все/ж/таки, якби/то

що/за, неначе/б/то, поки/що

навряд/чи, отаке/от, ходи/ж/бо

Запитання 12

Разом зі словами пишуться всі частки рядка

варіанти відповідей

де/коли, аби/як, годі/бо

що/тижня, немов/би/то, ані/скілечки

де/котрий, тут/таки, як/найліпше

ніби/то, ледве/що, аби/куди

з чим/небудь, неначе/б, коли/б/то

Запитання 13

В якому рядку всі словотворчі частки пишуться через дефіс?

варіанти відповідей

де/хто, будь/який, що/сь

що/небудь, хтозна/коли, аби/хто

де/небудь, казна/який, бозна/де

Запитання 14

Як пишуться формотворчі частки би(б), хай, нехай із усіма словами?

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 15

В якому рядку всі частки пишуться окремо?

варіанти відповідей

 написав/би, хай/співає, нехай/скаже

 знав/би, ото/ж, ніби/то

ні/хто, чи/мало, ось/де

Запитання 16

Як пишуться словотворчі частки у реченні?

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 17

У якому рядку всі частки пишуться разом?

варіанти відповідей

казна/скільки, будь/як, от/же

де/чий, як/би, бозна/де

де/хто, аби/який, котрий/сь

Запитання 18

Як пишуться частки у реченні? Олег зробив/же/таки модель дельтаплана.

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 19

Як пишуться частки же(ж) із словами?

варіанти відповідей

разом

окремо

через дефіс

Запитання 20

Як пишуться частки же(ж), якщо входять до складу сполучника або частки?

варіанти відповідей

разом

окремо

 через дефіс

Запитання 21

Коли частка не з іменниками, прикметниками, прислівниками пишеться разом? (Кілька відповідей)

варіанти відповідей

слово без не не вживається

у реченні є протиставлення

частка не стосується присудка

можна замінити синонімом

Запитання 22

Коли частка ні з іменниками, прикметниками, прислівниками пишеться окремо? (Кілька відповідей)

варіанти відповідей

якщо без ні не вживаються

у реченні із заперечним присудком

із заперечними займенниками

у фразеологізмах

із заперечними прислівниками

Запитання 23

Які частки, що стоять безпосередньо після слів, з якими пов’язані за змістом, пишуться через дефіс?

варіанти відповідей

же, ж

бо, но, то, от, таки

не, ні

би, б, хай, нехай

Запитання 24

Як пишуться модальні частки бо, но, то, от, таки, якщо вони стоять не відразу після того слова, з яким пов’язані за змістом?

варіанти відповідей

разом

окремо

 через дефіс

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест