Правопис займенників

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 365 разів
12 запитань
Запитання 1

РАЗОМ треба писати всі займенники в рядку

варіанти відповідей

де/який, бозна/чому, аби/що

ні/хто, де/котрий, аби/який

будь/з/ким, ні/який, яке/сь

де/кого, хтозна/що, аби/чого

Запитання 2

Визнач відмінок займенника в реченні :

Копали цей колодязь чумаки.

варіанти відповідей

називний

родовий

знахідний

місцевий

Запитання 3

4. Разом треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

будь/з/ким, аби/хто, де/який

бозна/чому, аби/якій, ні/що

ні/ким, аби/що, де/котрий

ні/за/ким, ні/перед/чим, яке/сь

Запитання 4

5. Через дефіс треба писати всі займенники рядка

варіанти відповідей

аби/чий, хтозна/кому, хтозна/чий, ні/хто

будь/який, казна/чиє, казна/що, який/небудь

де/котрий, що/небудь, ні/скільки, хто/сь

ні/якою, чий/сь, будь/з/ким, хтозна/на/чому

Запитання 5

6. Усі займенникові форми написано правильно в рядку

варіанти відповідей

в декого, будь-до чого, бозна-що, ні з ким

аби-яка, якась, казна з ким, будь-що

ні про що, бозна якого, хтозна-кого, у декого

з будь-чим, будь із чим, ніякий, казна-чий

Запитання 6

До якого розряду належить виділений у реченні займенник?


Василина спала ніч, як не спала, й раніше за усіх прокинулась вранці.

варіанти відповідей

Відносний

Означальний

Заперечний

Вказівний

Запитання 7

Через дефіс потрібно писати усі займенники в рядку

варіанти відповідей

аби/чий, ні\хто, казна/кого

чий/небудь, будь\хто, ані\хто

хтозна/чий, будь/яка, казна/в/кого

казна/хто, чий/небудь, будь/який

Запитання 8

Разом потрібно писати усі займенники в рядку

варіанти відповідей

ні/в/кого, яні/чий, де/в/кого

ні/скільки, який/сь, де/чого

казна/кого, ні/до/кого, ні/який


ні/чий, де/хто, будь/який

Запитання 9

Правильно записано займенник у словосполученні

варіанти відповідей

познайомитись з де-ким

які-сь незрозумулі вчинки

ні-зким не знайомитись

почуватися легко де з ким

Запитання 10

Який розряд займенників не утворюється від питальних?

варіанти відповідей

неозначені;


 відносні;


особові;заперечні.

Запитання 11

У якому рядку всі слова пишуться окремо?

варіанти відповідей

Ні/до/кого, ні/у/скількох, аби/з/чим; аби/хто, ні/який, ні/в/що;


 казна/в/кого, ні/з/ким, хто/сь;


будь/хто, ні/скільки, ні/за/що.


Запитання 12

Займенник – це самостійна частина мова, яка:

варіанти відповідей


вказує на особу, предмет, ознаку і кількість, але не називає їх


називає предмет і відповідає на питання хто? що?


називає кількість предметів і їх порядок при лічбі


виражає ознаку предмета або його належність комусь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест