Правопис займенників

Додано: 23 квітня
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 492 рази
12 запитань
Запитання 1

Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Заперечні займенники вказують на присутність предмета або його ознаки. 

Заперечні займенники вказують на відсутність предмета або його ознаки. 

Заперечні займенники не вказують на відсутність предмета або його ознаки. 

Запитання 2

У якому реченні є заперечний займенник?

варіанти відповідей

Мені тринадцятий минало.

Здається - кращого немає нічого в Бога, як Дніпро.

Якось недавно довелось мені заїхать в Україну.

Запитання 3

Укажіть рядок, у якому всі слова - заперечні займенники.

варіанти відповідей

Ніякий, нікуди, ні з ким, ніскільки.

Ні при кому, нікотрий, ні до чого, ніщо.

Нізвідки, ні в якому, нічого, нікому.

Ні при яких, ніде, ні для чого, ні з котрим.

Запитання 4

У котрому рядку всі займенники неозначені:

варіанти відповідей

Що-небудь, стільки, його, хто-небудь.

Казна-що, щось, деякого, будь-хто.

 Інший, той, абищо, жодний.

Жоден, стільки, її, хто-небудь.

Запитання 5

Усі займенники стоять у формі орудного відмінка в рядку

варіанти відповідей

 свого, нашим, той, дечого

казна-чим, хтозна-яким, мною, чим

ніхто, ким, нею, ти

Запитання 6

Усі займенники слід писати через дефіс у рядку:

варіанти відповідей

будь/який, хтозна/чому, ні/чийого, що/небудь

хтозна/що, ні/чим, будь/хто, ні/що

казна/хто, бозна/кому, будь/хто, хтозна/скільки

чого/небудь, аби/когось, де/хто, що/сь

Запитання 7

У якому рядку всі займенники написано правильно?

варіанти відповідей

будь-чий, дечиїх, ні до кого, казна-хто

де-яких, будь з ким, який-небудь, дехто

нічий, будь-кого, аби-що, що-небудь

будьхто, дечиїх, ніскільки, казна-чим

Запитання 8

У якому рядку НІ із заперечними займенниками пишемо окремо?


варіанти відповідей

ні/у/скількох, ні/котрий, ні/до/якого, ні/в/чому

ні/з/ким, ні/за/що, ні/хто, ні/в/кого

ні/до/чого, ні/яким, ні/в/чому, ні/з/котрим

ні/з/яким, ні/до/кого, ні/в/котрому, ні/з/чим

Запитання 9

У якому рядку всі займенники треба писати разом?

варіанти відповідей

казна/скільки, бозна/кому, аби/скільки, де/що

аби/у/скількох, де/кому, казна/на/якому, що/сь

казна/хто, кимо/сь, хто/небудь, аби/кого

аби/скільки, де/кому, кого/сь, аби/якому

Запитання 10

У котрому рядку займенники треба писати через дефіс?

варіанти відповідей

хтозна/кому, бозна/ким, скільки/небудь, казна/якому

аби/яким, казна/у/кого, де/хто, скільки/небудь

казна/у/скількох, де/що, хтозна/скільки, хто/сь


аби/у/кого, казна/скільки, який/небудь, будь/який

Запитання 11

Які частки пишуться разом із займенниками?

варіанти відповідей

аби, казна, бозна

де, будь, аби

де, аби, сь

аби, хтозна, небудь

Запитання 12

Через дефіс із займенниками пишуться частки:

варіанти відповідей

казна, бозна, хтозна, аби

небудь, хтозна, де, сь

хтозна, казна, бозна, де

хтозна, бозна, небудь, казна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест