Present Simple, Past Simple, Present Continuos

Додано: 3 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
Тест виконано: 19 разів
24 запитання
Запитання 1

Обери пропущене слово в реченні.


I --------- at home yesterday.

варіанти відповідей

am

was

were

Запитання 2

The weather -------- fine on Sunday.

варіанти відповідей

were

weren't

wasn't

Запитання 3

-------- Bill and Tom at school last Monday?

варіанти відповідей

Were

Was

Are

Запитання 4

Оберіть правильну форму в Past Simple до дієслова to write:


варіанти відповідей

written

write

wrote

Запитання 5

Оберіть правильну форму в Past Simple до дієслова to be:

варіанти відповідей

be

was/were

been

Запитання 6

Оберіть правильну форму в Past Simple до дієслова to have:

варіанти відповідей

had

have

haved

Запитання 7

You ... happy yesterday.

варіанти відповідей

was

were

Запитання 8

My father and mother ... at home.

варіанти відповідей

was

were

Запитання 9

My dad ________ his car every day.

варіанти відповідей

wash

washes

Запитання 10

Her teacher __________ English well.

варіанти відповідей

teach

teachs

teaches

Запитання 11

The boys ________ football every day.

варіанти відповідей

plays

playing

play

Запитання 12

My friend always ________ his teeth.

варіанти відповідей

brush

brushs

brushes

Запитання 13

Ben __________ to the park in the morning.

варіанти відповідей

don't go

doesn't goes

doesn't go

Запитання 14

_________ your cats like milk?

варіанти відповідей

Does

Are

Do

Запитання 15

My parents ______ me presents every Christmas.


варіанти відповідей

is giving

gives

give

Запитання 16

Every Sunday my friend ____ to the Central Square.


варіанти відповідей

goes

go

are going

Запитання 17

Look! Our cat ______ TV.


варіанти відповідей

watches

is watching

watch

Запитання 18

We _____ to the cinema every week.


варіанти відповідей

doesn′t go

don′t go

goes

Запитання 19

Every morning Miranda _____ at 7.30.


варіанти відповідей

got up

is getting up

gets up

Запитання 20

____ they ____ now?

варіанти відповідей

Are / working

Do / work

Is / working

Запитання 21

_____ they _____ on Saturdays?

варіанти відповідей

Are / playing tennis

Do / play tennis

Is / playing tennis

Запитання 22

My friend _______ a very talkative girl, but everyone _______ her.

варіанти відповідей

is / likes

be / likes

are / like

Запитання 23

I ______ to hear about it again.

варіанти відповідей

am not want

do not want

am not wanting

Запитання 24

What ______ about your new boyfriend?

варіанти відповідей

do you know

are you knowing

are you know

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест