18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Present Perfect

Додано: 15 квітня
Предмет: Англійська мова, 6 клас
Тест виконано: 27 разів
15 запитань
Запитання 1

She _____ traveled to most parts of the world.

варіанти відповідей

A) have

B) is

C) has

 D) will

Запитання 2

_____ you ever _____ in a car accident?

варіанти відповідей

A) Has / been

B) Have / been

C) Have / be

D) Have / was

Запитання 3

She _____ to Russia two years ago.

варіанти відповідей

A) go

B) went

C) gone

D) goes

Запитання 4

I _____ last night.

варіанти відповідей

A) leave

B) leaves

C) leaving

D) left

Запитання 5

Have you _____ your homework?

варіанти відповідей

A) do

B) to

C) done

D) did

Запитання 6

She has _____ to Portugal.

варіанти відповідей

A) going

B) went

C) gone

D) went

Запитання 7

 _____ she go to America 10 years ago?

варіанти відповідей

A) Has

B) Does

C) Had

D) Did

Запитання 8

_____ they go to Australia last month?

варіанти відповідей

A) Have

B) Do

C) Has

D) Did

Запитання 9

I’ve _____ the latest Star Wars film. I _____ it last week

варіанти відповідей

A) seen / saw

B) see / saw

C) seen / seen

D) saw / saw

Запитання 10

She’s _____ the letter. She _____ it yesterday.

варіанти відповідей

A) wrote / wrote

B) written / written

C) wrote / written

D) written / wrote

Запитання 11

I _____ John yesterday

варіанти відповідей

A) see

B) seen

C)’m seeing

D) saw

Запитання 12

_____ she already bought a new car?

варіанти відповідей

A) Did

B) Has

C) Does

D) Have

Запитання 13

They’ve _____ on a double-decker bus.

варіанти відповідей

A) travel

B) traveled

C) traveling

D) travel

Запитання 14

She is only 14 years old, but she _____ many tournaments in her life.

варіанти відповідей

A) already won

B)‘s already won

C) already win

D)‘ve already won

Запитання 15

_____ she _____ a new carpet yet?

варіанти відповідей

A) Does / buy

B) Did / buy

C) Has / bought

D) Is / buying

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест