Present Perfect vs Present Perfect Continuous

Додано: 11 червня 2019
Предмет: Англійська мова, 10 клас
Тест виконано: 265 разів
10 запитань
Запитання 1

We ......... this task for 20 minutes.

варіанти відповідей

are doing

have done

has been doing

have been doing

Запитання 2

They ..... already ..... this text.

варіанти відповідей

have.... read

has been readings

have been reading

are reading

Запитання 3

Who.... the poem yet?

варіанти відповідей

haven't learned

hasn't learned

hasn't been learned

have learn

Запитання 4

Children..... in the park for two hours I already.

варіанти відповідей

are playing

have been playing

has played

playing

Запитання 5

I ..... already ...... the test.

варіанти відповідей

has ... completed

have been completed

haven't complete

completed

Запитання 6

Why...... you ....... the homework.

варіанти відповідей

hasn't ... written

haven't .... wrote

haven't .... been writing

haven't... written

Запитання 7

They.... on this problem since last week.

варіанти відповідей

have worked

have been working

have work

have been worked

Запитання 8

Our family.... in this city for ten years.

варіанти відповідей

have lived

have been living

have live

has been living

Запитання 9

My friends.... for a new flat for several weeks.

варіанти відповідей

are looking

have been locking

has looked

has been looking

Запитання 10

... your father already ..... a new car?

варіанти відповідей

Have... bought

Has .... been bought

Has .... bought

Has buying

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест