Present Simple

Додано: 18 січня
Предмет: Англійська мова, 4 клас
Тест виконано: 19 разів
12 запитань
Запитання 1

Обери правильну відповідь


I _______ my room in the evening.

варіанти відповідей

clean

cleans

cleanes

am

do

does

Запитання 2

Обери правильну відповідь


She _____ to school at 12 o'clock.

варіанти відповідей

go

gos

goes

is

do

does

Запитання 3

Обери правильну відповідь


Anna ________ her hair every Friday.

варіанти відповідей

wash

washs

washes

is

do

does

Запитання 4

Обери правильну відповідь


My father _____ in a zoo.

варіанти відповідей

work

works

workes

is

do

does

Запитання 5

Обери правильну відповідь


We _____ breakfast in the morning.

варіанти відповідей

have

has

haves

are

do

does

Запитання 6

Обери правильну відповідь


The children ____ early every day.

варіанти відповідей

get up

gets up

getes up

are

is

Запитання 7

Обери правильну відповідь


I _____ my teeth every morning.

варіанти відповідей

wash

drive

brush

play

Запитання 8

Обери правильну відповідь


Boys _____ football at the weekend.

варіанти відповідей

have

love

play

drive

Запитання 9

Обери правильну відповідь


_____ you visit your friends in the afternoon?

варіанти відповідей

Do

Does

Are

Is

Запитання 10

Обери правильну відповідь


_____ Tim drive a car?

варіанти відповідей

Do

Does

Are

Is

Запитання 11

Обери правильну відповідь


_____ she walk to school every day?

варіанти відповідей

Do

Does

Are

Is

Запитання 12

Обери правильну відповідь


_____ they eat breakfast in the evening?

варіанти відповідей

Do

Does

Are

Is

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест