12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Present Simple and Present Continuous

Додано: 13 листопада 2019
Предмет: Англійська мова, 8 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

My sister______hard right now because she has exams soon.

варіанти відповідей

work

works

is working

working

Запитання 2

What________in class at the moment?

варіанти відповідей

are the students studying

the students studying

is the students study

the students study

Запитання 3

I usually_____my grandparents on Saturday,but today I _____to my aunt's house.

варіанти відповідей

am visiting,go

visit, am going

visiting, am going

visits, am going

Запитання 4

Ben _____volleyball today.He has a bad leg.

варіанти відповідей

isn't play

doesn't play

isn't playing

hasn't play

Запитання 5

The girls____any sport in their free time. They prefer music.

варіанти відповідей

isn't do

don't doing

aren't doing

don't do

Запитання 6

How often_____home from university?

варіанти відповідей

does your brother come

is your brother coming

are your brother coming

do your brother come

Запитання 7

We _______a lot of people in the area.

варіанти відповідей

are knowing

know

knows

to know

Запитання 8

_________to your teacher right now?

варіанти відповідей

Does you listen

Is you listening

Do you listen

Are you listening

Запитання 9

The Earth_______around the sun.

варіанти відповідей

is going

goes

go

are going

Запитання 10

I________extra English classes this year.

варіанти відповідей

am doing

do

are doing

does

Запитання 11

Our plane______at 8 a.m.

варіанти відповідей

leaves

is leaving

leave

leaving

Запитання 12

He ______his girlfriend this evening.

варіанти відповідей

sees

is seeing

see

am seeing

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест