Present Simple, Present Continuous or Past Simple

Додано: 6 квітня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
Тест виконано: 3 рази
12 запитань
Запитання 1

1. I ______________ to school every day.

варіанти відповідей

a. am going

b. went

c. go

Запитання 2

2. Ann and Bob __________ a new film last Sunday.

варіанти відповідей

a. watched

b. are watching

c. watch

Запитання 3

3. Who __________ now?

варіанти відповідей

a. speaks

b. is speaking

c. spoke

Запитання 4

4. My friends ___________________ ice cream every day.

варіанти відповідей

a. don`t eat

didn`t eat

aren`t eating

Запитання 5

5. The children _____________ their breakfast at the moment.

варіанти відповідей

a.had

b.have

c. are having

Запитання 6

6. _____you __________ speaking English? 

варіанти відповідей

a. Do, like

b. Did, like

c. Are, liking

Запитання 7

7. Look at them! They ___________ so many questions.

варіанти відповідей

a. are asking

b. asked

c. ask

Запитання 8

8. He __________ the window one minute ago.

варіанти відповідей

a. is opening

b. opens

c. opened

Запитання 9

9. What _____ he usually __________at the weekends?

варіанти відповідей

a. is,doing

b. did, do

c. does, do

Запитання 10

10. I _______________ to bed early because I was tired.

варіанти відповідей

a. went

b. go

c. am going

Запитання 11

11. Listen! Those girls ________________ loudly.

варіанти відповідей

a. don`t sing

b. didn`t sing

c. aren`t singing

Запитання 12

11. We __________ dinner with our grandparents the day before yesterday.

варіанти відповідей

a. have

b. had

c. are having

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест