24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Причини і способи розв'язання конфліктів

Додано: 26 жовтня 2020
Предмет: Етика, 10 клас
Тест виконано: 2 рази
7 запитань
Запитання 1

Конфлікт (з лат. сonflictus – зіткнення).

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 2

Предмет конфлікту – обєктивно наявна чи уявна проблема, яка ставши суперечністю, служить причиною зіткнення та протиборства між сторонами.

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 3

Конфлікти за їх характером поділяють на конструктивні та... (доповнити речення).

варіанти відповідей

Стабільні

Диструктивні

Запитання 4

Умовами виникнення конфлікту є ...(доповнити речення) індивідом (групою) нестачі якогось важливого життєвого ресурсу (влада, матеріальні, духовні ресурси та ін. ), або усвідомлення ситуації що склалася, як перешкоди для досягнення поставленої мети.

варіанти відповідей

Усвідомлення

Прагнення

Запитання 5

Динаміка конфлікту – послідовна зміна стадій (етапів), які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конфліктної ситуації до її ...(доповнити речення).

варіанти відповідей

Припинення

Вирішення

Запитання 6

Способи та прийоми впливу на поведінку опонента полягають у тому, щоб:


варіанти відповідей

–не вимагати від усіх навколо неможливого, ураховувати, що

здібності кожного до різних видів діяльності різні;

–не прагнути перевиховувати людину через прямий вплив;

–оцінювати психічний стан партнера в процесі спілкування та

уникати обговорення гострих проблем, якщо існує підвищена

ймовірність його агресивної реакції;

–вчасно інформувати всіх навколо про обмеження своїх інте­ресів;

–не перебивати опонента під час обговорення проблеми;

-не дати можливості висловитися опоненту.

Запитання 7

 Виокремлюють такі види конфліктів:


варіанти відповідей

а) справжній конфлікт, непорозуміння, уявний конфлікт за психологічної несприйнятливості

б) поступовий, логічний

в) вибуховий, лавиноподібний, справжній конфлікт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест