23 квітня о 17:00Вебінар: Дистанційне навчання з «На Урок»: інструменти для ефективної та цікавої роботи

прикметник

Додано: 4 березня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 3 рази
24 запитання
Запитання 1

На яке питання відповідає прикметник?


варіанти відповідей

Що робить? Що робитиме?

Який? Яке? Які?

На всі питання крім називного

Хто? Що?


Запитання 2

Оберіть рядок, в якому тільки прикметники

варіанти відповідей

Гарний,веселий,гратиме,сумний

Сонячний,хмарний,сумно,погано

Лежить,робить,гратиме,витривалий

Прекрасний,шкільний,грайливий,бадьорий


Запитання 3

Вказати якісні прикметники

варіанти відповідей

батьків, заячий, материнський

синій, солодкий, добрий

зелений, золотий, дощовий

шоколадний, яскравий, літній

Запитання 4

В якому рядку допущено помилку при творені ступеню порівняння

варіанти відповідей

кращий

найвеселіший

більш спритніший

менш вправний

Запитання 5

Визначте рядок,у якому всі прикметники належать до твердої групи:

варіанти відповідей

могутн…й, віковічн…й, останн…й

безкрайн…й, осінн…й, міськ…й;

важк…й, бідн…й, віков…й

безодн…й, городн…й, дочірн…й

Запитання 6

Позначте речення, у якому вжито прикметник у короткій формі.

варіанти відповідей

Світить ясен місяць угорі.

У золотий одяг нарядились горобина і кущі калини.

Яке це славне слово – хлібороб.

Ой сивая та зозуленька

Запитання 7

У якому варіанті допущено помилку у відмінюванні?

варіанти відповідей

блідолицього місяця

блідолицьої дівчини

блідолицого місяця

блідолицьою дівчиною

Запитання 8

Позначте рядок, у якому прикметник перейшов в іменник.

варіанти відповідей

Вартовий стояв біля магазину.

Вартовий солдат стояв на посту біля складу зі зброєю.

Дмитро вартував біля заводу.

Кожні дві години змінюються вартові солдати.

Запитання 9

Залежно від чого прикметники поділяються на тверду і м"яку групу

варіанти відповідей

від закінчення

від кінцевого приголосного основи

від похідного прикметника

від групи за значенням

Запитання 10

У якому рядку всі прикметники мають ступені порівняння

варіанти відповідей

лисий, гарний, теплий

порожній, світлий, старий

малиновий, темний, голий

новий, гарний, солодкий

Запитання 11

Не з прикметниками пишеться разом, якщо


варіанти відповідей

не вживається для протиставлення ознак

не вживається з прикметником, що виконує роль присудка

Слово без не не вживається

Запитання 12

Прикметник – це самостійна частина мови, що вказує на…


варіанти відповідей

А ознаку предмета;

Б предмет;

В кількість або порядок предметів при лічбі;

Г особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх.

Запитання 13

Яким членом речення є виділене слово?

Степ спочиває, набирається прохолоди після денної сліпучої спеки (Олесь Гончар).


варіанти відповідей

А означенням;

Б присудком;

В додатком;

Г обставиною.

Запитання 14

Розряди прикметників за значенням бувають


варіанти відповідей

тведі, м'які

якісні, відносні, присвійні

чоловічого і жіночого роду

повні і короткі

Запитання 15

Прикметник - це

варіанти відповідей

службова частина мови

самостійна частина мови, яка означає ознаку предмета і відповідає на питання хто ? що?

самостійна частина мови. яка відповідає на питання де? куди?

самостійна частина мови, яка означає ознаку предмета і відповідає на питання який ? чий?

Запитання 16

З’ясуйте, у яких із поданих слів на місці пропуску треба писати знак м’якшення:

   Гарнен…кий, тонесен…кий, чистісін…кий, малюсін…кий.

  

  

варіанти відповідей

  а) у всіх словах;

б) лише у першому слові;

  в) лише у першому й другому словах;

г) лише у третьому й четвертому словах.

Запитання 17

 Букву и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

  

 

  

 

варіанти відповідей

а) юрид…чний, катастроф…чний, фонет…чний;

 б) турист…чний, стиліст…чний, гірч…чний;

в) мед…чний, географ…чний, косм…чний;

 г) синонім…чний, фантаст…чний, гуморист…чний.

Запитання 18

Визначити,які прикметники без не не вживаються:

варіанти відповідей

не/вмирущий,не/гативний;

не/далекий,не/веселий;

не/досконалий,не/здатний.

Запитання 19

У якому реченні частка не з прикметником пишеться окремо?

варіанти відповідей

Максим впіймав не/велику рибу.

Максимова риба не/ велика.

Максим побачив не/озорий обрій.

Запитання 20

За допомогою суфікса -ичн- утворюються всі прикметники від іменників у рядку

варіанти відповідей

математика, ботаніка

риторика, фізика

географія, період

хірургія, дипломат

Запитання 21

Літеру Н слід поставити на місці пропусків в усіх словах у рядку:


варіанти відповідей

А сезон..ий, здоровен..ий, блажен..ий.

Б качин..ий, щоден..ий, старан..ий;

В осін..ій, гречан..ий, пташин..ий;

Г священ..ий, склян..ий, смирен..ий.

Запитання 22

Усі прикметники слід писати разом у рядку:


варіанти відповідей

А яскраво/фіолетовий, україно/мовний, загально/людський;

Б червоно/синій, науково/дослідний, молочно/кислий;

В кисло/молочний, чорно/земний, жовто/гарячий;

Г північно/західний, вічно/зелений, світло/жовтий.

Запитання 23

Суфікси, за допомогою яких утворюємо присвійні прикметники, позначено в рядку:


варіанти відповідей

А -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-;

Б -ськ-, -цьк-, -зьк-;

В -ів(-їв-), -ин, -ов;

Г -уч-, -ач-, -л-. 

Запитання 24

Через дефіс слід писати усі складні слова в рядку:


варіанти відповідей

А само (хідний), темно (синій), родинно (побутовий);

Б мало (рухливий), світло (жовтий), червоно (гарячий);

В фізико (математичний), південно (східний), рибальсько (мисливський);

Г військово (зобов’язаний), жовто (гарячий), темно (жовтий).

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест