5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Принципи європейської реалістичної прози другої половини ХІХ ст.

Додано: 26 березня 2020
Предмет: Зарубіжна література, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Реалізм як літературно-художній напрям утвердився в Європі

варіанти відповідей

наприкінці XVIII ст.

у 30-х рр. XIX ст.

у 60-х рр. XIX ст.

у 50-х рр. XIX ст.

Запитання 2

Термін вперше використовується в працях письменників...

варіанти відповідей

Ж. Шанфлері та Л.-Е. Дюранті

О. де Бальзака і Стендаля

Г. Флобера і Е. Золя

Ф. Достоєвського та Л. Толстого

Запитання 3

Теоретичне обґрунтування нового напряму знайшло відображення у творах....

варіанти відповідей

Ф. Достоєвського та Л. Толстого

О. де Бальзака і Стендаля

Ж. Шанфлері та Л.-Е. Дюранті

Г. Флобера і Е. Золя

Запитання 4

Однією з найважливіших рис реалізму є ...

варіанти відповідей

Неприйняття буденності, втеча від неї 

Перевага всього екзотичного, незвичайного

Увага до минулого (передовсім Середньовіччя)

правдоподібність

Запитання 5

Філософською основою реалізму є....

варіанти відповідей

Позитивізм

Раціоналізм

 Матеріалізм 

Пантеїзм


Ідеалізм

Запитання 6

Характерні ознаки реалізму як літературно-художнього напряму.

варіанти відповідей

Відображення життя за допомогою типізації в образах, що відповідають суті явищ самого життя. 

Зображення людини в її взаємодії із середовищем. 

Зосередження уваги на внутрішньому світі людини

Увага до сучасності. 

Зображення самотнього героя, відкинутого суспільством

Запитання 7

Естетичні принципи реалізму:

варіанти відповідей

Людина мислиться як жертва суспільства

Спирається на культ індивідуалізму

Установка на аналіз соціальної дійсності

Загострена увага до людської особистості, до психологічних проблем її внутрішнього «я». 

Установка на імітацію життя, на правдивість зображення

Запитання 8

Провідні жанри реалізму

варіанти відповідей

ліричні, зокрема сонет

ліро-епічні, зокрема поема

ліричні та драматичні

прозові, передусім роман

драматичні, зокрема соціально-психологічна драма

Запитання 9

Реалісти керуються у творчій практиці правилом...

варіанти відповідей

людини як слабкої і роздвоєної особистості

виняткової людини у виняткових обставинах

людини в абсурдному світі, який породжує трагічну свідомість

типовий характер у типових обставинах

Запитання 10

Слово "реалізм" означає

варіанти відповідей

стародавній

правдивий

позитивний

чесний

Запитання 11

У XIX ст. на розвиток реалізму як літературно-художнього напряму вплинули

варіанти відповідей

природничі науки та філософія

політика

точні науки

 релігія

Запитання 12

На початковому етапі в європейських літературах реалізм взаємодіяв з

варіанти відповідей

класицизмом

романтизмом

сентименталізмом

бароко

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест