Принципи функціонування клітини

Додано: 23 грудня 2020
Предмет: Біологія, 9 клас
Тест виконано: 2 рази
12 запитань
Запитання 1

Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл

варіанти відповідей

мітохондрії

хлоропласти

вакуолі

комплекс Гольджі

Запитання 2

Хемосинтез здійснюють

варіанти відповідей

зелені водорості

залізобактерії

тварини

нітрифікуючі бактерії

гриби

Запитання 3

Явище хемосинтезу властиве

варіанти відповідей

лише евкаріотам

лише прокаріотам

і прокаріотам, і евкаріотам

Запитання 4

Найпоширенішими хемоавтотрофними мікроорганізмами є

варіанти відповідей

нітрифікуючі бактерії

сіркобактерії

ціанобактерії

залізобактерії

Запитання 5

Назвіть процеси, під час яких синтезуються молекули АТФ

варіанти відповідей

світлова фаза фотосинтезу

темнова фаза фотосинтезу

підготовчий етап енергетичного обміну

світлова фаза хемосинтезу

Запитання 6

Назвіть умови, без яких процес фотосинтезу стає неможливим

варіанти відповідей

відсутність вуглекислого газу в атмосфері

відсутність глюкози в клітинах

відсутність хлоропластів

відсутність мітохондрій

Запитання 7

Назвіть організми, які здійснюють хемосинтез

варіанти відповідей

зелені рослини

тварини

гриби

нітрифікуючі бактерії

залізобактерії

Запитання 8

Спільною ознакою фотосинтезу і хемосинтезу є

варіанти відповідей

засвоєння світлової енергії

розщеплення органічних речовин

виділення кисню в атмосферу

синтез органічних речовин з неорганічних

Запитання 9

Цикл Кальвіна відбувається під час

варіанти відповідей

підготовчого етапу енергетичного обміну

світлової фази фотосинтезу

кисневого енергетичного обміну

темнової фази фотосинтезу

Запитання 10

Назвіть синонім до слова ''метаболізм''

варіанти відповідей

фотосинтез

обмін речовин

клітинне дихання

внутрішньоклітинний транспорт

Запитання 11

Цитоплазма - це

варіанти відповідей

внутрішній вміст клітини

внутрішній вміст ядра

органела

Запитання 12

У процесі фотосинтезу рослини поглинають

варіанти відповідей

кисень

воду

вуглекислий газ

глюкозу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест