Природні комплекси.6 клас Контрольна робоота

Додано: 5 травня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 100 разів
39 запитань
Запитання 1

ЩО ТАКЕ ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА?

варіанти відповідей

це цілісна оболонка Землі, яка охоплює частини атмосфери і літосфери, всю гідросферу і біосферу

це цілісна оболонка Землі, яка охоплює частини атмосфери та літосфери

це цілісна оболонка Землі, яка охоплює гідросферу і біосферу

це цілісна оболонка Землі, яка охоплює літосфери і біосферу

Запитання 2

Речовини в географічній оболонці перебувають одразу в таких станах

варіанти відповідей

твердому і рідкому

рідкому і газуватому

живому і неживому.

твердому, рідкому і газуватому, живому і неживому.

Запитання 3

ДЕ ПРОХОДЯТЬ МЕЖІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ?

варіанти відповідей

Верхня межа проходить в атмосфері на висоті 70—90 км від поверхні Землі, нижня — в літосфері на глибині 10 км

Верхня межа проходить в атмосфері на висоті 30—50 км від поверхні Землі, нижня — в літосфері на глибині 5 км

Верхня межа проходить в гідросфері на висоті 60—100 км від поверхні Землі, нижня — в літосфері на глибині 9 км

Верхня межа проходить в атмосфері на висоті 120 км від поверхні Землі, нижня — в біосфері на глибині 2 км

Запитання 4

Географічній оболонці властива такі закономірності:

варіанти відповідей

цілісність, ритмічність

зональність, висотна поясність.

цілісність, ритмічність, зональність, висотна поясність.

єдність, тактичність, кліматичність, водність

Запитання 5

Яка закономірність забезпечує кругообіги речовин і енергії, що неперервно відбуваються в географічній оболонці?

варіанти відповідей

висотна поясність.

цілісність

ритмічність

зональність

Запитання 6

 Яка закономірність виявляється у повторюваності тих чи інших природних явищ і процесів через певні проміжки часу?

варіанти відповідей

цілісність

висотна поясність.

ритмічність

зональність

Запитання 7

Яка закономірність зумовлена зниженням із висотою температури повітря і зміною кількості опадів?

варіанти відповідей

висотна поясність.

цілісність

ритмічність

зональність

Запитання 8

Зміна дня і ночі, пір року відносяться до такої закономірності географічної оболонки, як ?варіанти відповідей

цілісність 

ритмічність   

зональність

кругообіг речовин та енергії  

Запитання 9

Яка енергія є рушієм кругообігу?

варіанти відповідей

сонячна

вітрова

енергія припливів та відпливів

магнітна

Запитання 10

Найбільшим природним комплексом планети є

варіанти відповідей

географічна оболонка

біосфера

природна зона

ноосфера

Запитання 11

Чим зумовлена ритмічність географічної оболонки? 
варіанти відповідей

обертанням Землі навколо своєї осі

напрямком вітру

діяльністю людини

вивітрюванням

Запитання 12

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів у горах у вертикальному напрямку – від підніжжя до вершини – це…


варіанти відповідей

висотна поясність

широтна зональність

ритмічність географічної оболонки

цілісність географічної оболонки

Запитання 13

Єдність, неперервність географічної оболонки, яка зумовлена тісними взаємозв’язками і взаємовпливами її компонентів – це… варіанти відповідей

цілісність географічної оболонки

ритмічність географічної оболонки

висотна поясність

широтна зональність

Запитання 14

Що відбувається з природним комплексом при зміні одного з його компонентів? 

варіанти відповідей

змінюється сусідній природний комплекс

природний комплекс не змінюється

змінюється частина природного комплексу

змінюється весь природний комплекс

Запитання 15

Закономірна зміна природних компонентів і природних комплексів у напрямку від екватора до полюсів – це…

варіанти відповідей

ритмічність географічної оболонки

широтна зональність

висотна поясність

цілісність географічної оболонки

Запитання 16

Назвіть добові ритми в природі.

варіанти відповідей

Зміна дня і ночі.

 

 Закриття пелюсток квітів ввечері і відкриття їх вранці.

  

 Чергування періоду активності і спокою у тварин.

 

Впадання ведмедя у сплячку.

  

Зміна пір року

Запитання 17

Назвіть річні ритми в природі.

варіанти відповідей

Зміна пір року.

 

Опадання листя у дерев.

  

Замерзання прісних водойм взимку.

  

 Зміна дня і ночі.

  

Полювання нічних тварин (сови, кажани).

Запитання 18

Визначте негативні наслідки діяльності людини, що порушують цілісність географічної оболонки.

варіанти відповідей

Забрудення грунтів.

  

Відновлення лісів.

  

Забруднення водойм.

  

Очищення прибережних територій від сміття.

Запитання 19

Продовжіть речення: "Географічна оболонка утворилась внаслідок взаємодії __________, ____________, ____________, ___________ ".

варіанти відповідей

Літосфери

  

Біосфери

  

Діяльності людини

  

Атмосфери

  

Гідросфери

Запитання 20

Вкажіть природні компоненти, що є взаємопов'язаними в природних комплексах

варіанти відповідей

Гірські породи

 

Людські поселення

  

Повітря

  

Поверхневі і підземні води

  

Тварини

  

Транспортні шляхи

  

Грунти

  

 Рослини

Запитання 21

До природних комплексів відносять

варіанти відповідей

Сквери

Парки

Міста

Гори

Запитання 22

До найбільших природних комплексів відносять

варіанти відповідей

Яри та балки

Гори та рівнини

Ліси та річки

Материки та океани

Запитання 23

Укажіть, що означає слово "біосфера" у перекладі з давньогрецької мови

варіанти відповідей

життя, куля

Земля, куля

життя, Земля

географічна оболонка

Запитання 24

Назвіть закономірність георафічної оболонки, яку відображено на рисунку

варіанти відповідей

цілісність

ритмічність

зональність

висотна поясність

Запитання 25

Наш геніальний співвітчизник, перший президент Академії наук України, натураліст і філософ сприймав Землю як єдиний живий організм. Всесвітню славу йому принесли вчення про біосферу та ноосферу. Укажіть прізвище вченого

варіанти відповідей

Г. Висоцький

С.Рудницький

В. Вернадський

П. Тутковський

Запитання 26

Укажіть правильну спрощену формулу грунту

варіанти відповідей

(гірські породи+гумус+час+повітря)*вода

(гірські породи+гумус+вода+повітря)*час

(гірські породи+вода+час+повітря)*гумус

(гірські породи+гумус+час+вода)*повітря

Запитання 27

На планеті майже не залишилося природних комплексів, не змінених діяльністю людини

варіанти відповідей

так

ні

не знаю

Запитання 28

У якій природній зоні на невеликій глибині залягає багаторічна мерзлота, яка охоплює ґрунт та сприяє поширенню боліт?

варіанти відповідей


Арктичні пустелі

Тундра

Степ

Савана

Запитання 29

Що є основним чинником утворення природної зони?

варіанти відповідей

грунт

вода

клімат

рельєф

Запитання 30

Як одним словом називають зону хвойних лісів?


варіанти відповідей

 тундра

 

савана

степ

тайга

Запитання 31

Мавпи, тигр, леопард, папуги, колібрі, ягуари мешкають у

варіанти відповідей

   екваторіальні вологі ліси

 

тундрі

степи

пустелі

Запитання 32

У якій природній зоні ростуть маки, ковила, полин, тюльпани, іриси?

варіанти відповідей

  степ


савана

арктичні пустелі

тайга

Запитання 33

Які тварини характерні для зони мішаних лісів?

варіанти відповідей

бурий ведмідь, рись, лось, білка

шимпанзе, плямистий олень, тигр, єхидна

жираф, лев, гепард, буйвол

білий ведмідь, тюлень, вівцебик, пінгвін

Запитання 34

Зона тундри - це рівнини, вкриті травами з окремими групами дерев.

варіанти відповідей

правда

неправда

Запитання 35

Найбільшим природним комплексом планети є

варіанти відповідей

географічна оболонка

біосфера

природна зона

ноосфера

Запитання 36

Яеі тварини характерні для Полісся?

варіанти відповідей

Дрохва, тушканчик

глухар, рись

ведмідь бурий, саламандра плямиста

гриф чорний, жовтопуз

Запитання 37

Познач характеристики (три), спільні для природних зон і широколистяних лісів України

варіанти відповідей

для території характериний помірно-континентальний тип клімату

абсолютні висоти поверхні не перевищують 200 м.

для річок характерна весняна повінь

у грунтовому покриві переважають чорноземи

поширені ділянки яліцево-смерекових і дубових лісів

у межах кожної зони виділяють один природний край

розміщені на обох берегах Дніпра

Запитання 38

Який заповідник позначено буквою "В"

варіанти відповідей

Карадазький

Бузький Гард

Меотида

Асканія-Нова

Запитання 39

Який заповідник позначено буквою "А"

варіанти відповідей

Канівський

Шацький

Поліський

Гомільшанські ліси

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест