18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Займенник. Розряди займенників

Додано: 6 травня 2020
Предмет: Українська мова, 6 клас
Тест виконано: 95 разів
25 запитань
Запитання 1

Скільки розрядів має займенник?

варіанти відповідей

9

8

5

2

Запитання 2

Ніхто, ніщо, ніякий - це

варіанти відповідей

Заперечні займенники

Вказівні займенники

Означальні займенники

Відносні займенники

Запитання 3

Займенник себе не має форми

варіанти відповідей

Називного відмінка

Родового відмінка

Орудного відмінка

Місцевого відмінка

Запитання 4

Скільки займенників у цьому уривку:

Я хочу жити просто, без прикрас.

Без тих гучних банкетів і лахміття.

Яке мені здається просто сміттям.

Що полонило нерозумних нас.

варіанти відповідей

Чотири;

вісім;

шість;

п'ять.

Запитання 5

Яку синтаксичну роль виконує займенник у реченні Твоя лагідна усмішка зачарувала перехожих ?

варіанти відповідей

Підмет

Додаток

Означення

Обставина 

Запитання 6

Яку синтаксичну роль виконує займенник у реченні Сьогодні додому вона прийшла вчасно?

варіанти відповідей

Підмет

Додаток

Означення

Обставина 

Запитання 7

Яку синтаксичну роль виконує займенник у реченні Серед нас ніколи не було зрадників?

варіанти відповідей

Підмет

Додаток

Означення

Обставина 

Запитання 8

Яку синтаксичну роль виконує займенник у реченні

Іванко та Марічка простягують свої рученята до сонця?

варіанти відповідей

підмет

додаток

означення

обставина

Запитання 9

Визначте, скільки особових займенник вжито в реченні.

Прийшов до мене Іван, щоб передати від них звістку.

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 10

Усі слова є займенниками в рядку


варіанти відповідей

батьків, ясен, тямущий, будній

ніде, абияк, навіщо, куди-небудь

самий, кожен, деякий, інший

ніхто, лише, так, тільки

себе, їх, його, ні, тоді

Запитання 11

Усі займенники заперечні в рядку


варіанти відповідей

він, вона, ніхто, ніякий

нікого, нічим, ніякого, нічиїм

хто, що, який, ніякий

ніщо, ніякий, нічий, такий

ніхто, ніщо, абихто, абиякий

Запитання 12

У якому рядку всі займенники присвійні

варіанти відповідей

їхній, його, наш

нашому, твоїй, ти

ваш, її, нічий

весь, ваш, вашого

Запитання 13

Яке слово в реченні є займенником?

Дерево живе, хоча з нього й осипається листя.


варіанти відповідей

живе

листя

нього

хоча

Запитання 14

Присвійні займенники вжито в рядках

варіанти відповідей

зустріли її в саду;

дивилися в її зошит;

його завдання;

усі знали його.

Запитання 15

До 3-ї особи належать займенники:

варіанти відповідей

мене, нам, я, нас


він, вона, воно, вони

ти, тебе, вас,вам

Запитання 16

До 2-ї особи належать займенники:

варіанти відповідей

ти, ви, вас


я, ми, мене, нас

він, вона, їм

Запитання 17

До 1-ї особи належать займенники:

варіанти відповідей

ти, ви, вас


я, ми, мене, нас

він, вона, воно, вони

Запитання 18

Особові займенники відповідають на те саме запитання, що й:

варіанти відповідей

прикметники

іменники

дієслова

Запитання 19

Займенники, які вказують на невідому особу, предмет, ознаку, кількість називаються...

варіанти відповідей

питальними

особовими

заперечними

неозначеними

присвійними

Запитання 20

Усі займенники неозначені в рядку

варіанти відповідей

деякий, що-небудь, будь-хто, мій

дехто, будь-який, її, абищо

якийсь, хтозна-що, що, його

дещо, хтось, хто-небудь, будь-що

щось, абихто, свого, абиякий

Запитання 21

У якій послідовності вжито займенники у реченні :

Хто я без мого краю на цій землі?

варіанти відповідей

питальний- вказівний- заперечний- зворотній

питальний- означальний- відносний- неозначений

питальний- особовий-присвійний- вказівний

питальний- присвійний- вказівний- особовий

Запитання 22

"Та взяв собі паняночку –

В чистім полі земляночку..."

До якого розряду належить виділений займенник?


  

  

 

варіанти відповідей

 особовий

зворотний

присвійний

 неозначений

Запитання 23

Поставте у Н.в особовий займенник, вжитий у поданому реченні.

Зорі світлими очима з неба дивляться на нас

  

 

варіанти відповідей

 ми

 ви

вони

 ти

Запитання 24

Займенники Я, ЇЇ, ТЕБЕ, ВІН є:

  

  

 

варіанти відповідей

 особовими

присвійними

вказівними

 означальними

Запитання 25

Займенник - це

варіанти відповідей

самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає їх

  самостійна частина мови, яка вказує на особу

 самостійна частина мови, яка вказує на ознаку

 самостійна частина мови, яка вказує на кількість

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест