11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Самостійна робота. Прийменник

Перевірка рівня засвоєння теми

Додано: 4 травня
Предмет: Українська мова, 7 клас
Копія з тесту: Прийменник
Тест виконано: 260 разів
16 запитань
Запитання 1

1. Прийменник - це...

варіанти відповідей

службова частина мови,яка виражає залежність однієї самостійної частини мови в реченні від іншої

службова частина мови, що сполучає( поєднує) однорідні члени речення або прості речення у складі складного

службова частина мови, що служить засобом творення граматичних форм слів

службова частина мови,що надає слову або реченню додаткових відтінків значень

Запитання 2

2. Виберіть види прийменників за будовою:

варіанти відповідей

прості

складні

складені

складноскорочені

Запитання 3

3. За походженням прийменники поділяються на:

варіанти відповідей

похідні

запозичені

непохідні

власне українські

Запитання 4

4. Позначте рядок із прийменниками

варіанти відповідей

з-під ,понад, у, щоб

у, в, з, і, й

про, попід, з-над, через

зі, при, але, а

Запитання 5

5. Вибрати рядок, де перелічені лише прийменники складені за будовою:

варіанти відповідей

понад, попід, з-за

з, за, через

на чолі, згідно з, з-поміж

відповідно до, за винятком, згідно з

Запитання 6

6. Укажіть прийменник, що пишеться окремо:

варіанти відповідей

в(результаті)

у(слід)

до(в)(кола)

на(перед)

Запитання 7

7. Вкажіть прийменник, що пишеться разом:

варіанти відповідей

за(винятком)

в(кінці)

в(середині)

у(слід)

Запитання 8

8. Вкажіть непохідний прийменник:

варіанти відповідей

поза

над

щодо

задля

Запитання 9

Усі прийменники похідні в рядках

варіанти відповідей

через,поміж,мимо

край,назустріч,протягом

з-під, поза,услід

вздовж,відповідно до, під час

Запитання 10

10. Виберіть прийменник, що є антонімічною парою до прийменника у реченні: Не той молодець, хто за течією пливе, а той, хто...течії

варіанти відповідей

від

у

слідом за

під

Запитання 11

11. Який прийменник слід вставити у реченні на місці крапок? І блідий місяць на ту пору...хмари де-де виглядав

варіанти відповідей

з

із

із-за

з-під

Запитання 12

12. З яким відмінком завжди вживається прийменник?

варіанти відповідей

з родовим

з орудним

з місцевим

з називним

Запитання 13

Укажи сполучення слів,де на місці пропуску пишеться -зі

варіанти відповідей

будь... мною

травиця ... снігом

дурень... торбою

до нас... перцем

Запитання 14

Знайди речення, в яких прийменники разом із відмінковими формами іменників вказують на місце

варіанти відповідей

Немає пісні без любові.

Людей було до двох десятків.

Край дороги гне тополю до

самого долу.

По діброві вітер виє, гуляє по полю.

Запитання 15

Знайди речення, в яких прийменник разом із відмінковими формами іменника вказують на ознаку.

варіанти відповідей

Сумним бузок стає під вечір.

Повітря тремтить під вечір.

А я піду за волю проти рабства.

Немає пісні без любові.

Запитання 16

Знайди хибні твердження

варіанти відповідей

Прийменник відповідає на запитання слів,

біля яких стоїть.

Прийменник може виступати будь-яким членом

речення.

Прийменник виражає залежність між повнозначними

словами.

Прийменник означає час,місце,ознаку,причину,

мету,кількість.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест