Проектування як вид діяльності

Додано: 8 квітня 2021
Предмет: Трудове навчання, 5 клас
Тест виконано: 47 разів
8 запитань
Запитання 1

Щр називають проектом?

варіанти відповідей

Результат фізичної діяльності людини.

Спосіб розв′язання практичної або теоретичної проблеми, що наприкінці буде оформлений у вигляді готового виробу.

Результат розумової діяльності людини.

Запитання 2

Вказати правильну послідовність етапів виконання проекту.

варіанти відповідей

Технологічний, заключний, пошуковий, обгрунтування проекту.

Пошуковий, технологічний, обгрунтування проекту, заключний.

Обгрунтування проекту,пошуковий, технологічний, заключний.

Запитання 3

Який зміст роботи пошукового етапу проекту?

варіанти відповідей

Формування мети й завдань проекту

Проведення презентації.

Дослідження проблеми й збирання інформації.

Запитання 4

Який зміст роботи технологічного етапу проекту?

варіанти відповідей

Практична діяльність.

Дослідження проблеми

Проведення презентації

Запитання 5

Який зміст роботи заключного етапу проекту?

варіанти відповідей

Формулювання мети й завдань проекту.

Проведення презентації (захист робіт).

Практична діяльність.

Запитання 6

Метод аналогій це - ... .

варіанти відповідей

Певні характерні ознаки природних об′єктів переносяться на проектовані людиною речі.

Пректовані людиною речі є повними копіями природних об′єктів.

Запитання 7

Робочим ескізом називають ....

варіанти відповідей

Художнє зображення предмета, виконане фарбами.

Зображення предмета без збереження пропорцій.

Графічне зображення предмета, виконане від руки, але зберігаючи пропорції деталей предмета.

Запитання 8

Художнім ескізом називають ....

варіанти відповідей

Ескіз виконаний від руки, на якому передається загальна форма, колір та оздоблення предмета.

Ескіз виконаний чіткими лініями, зображають вигляд спереду, збоку і ззаду.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест