Промисловий переворот. Просвітництво. Освічений абсолютизм

Додано: 17 квітня 2022
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 827 разів
17 запитань
Запитання 1

Промисловий переворот - це:

варіанти відповідей

накопичення золота в державній скарбниці

економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки

перехід від ручної праці до машинної (на станках), від мануфактури до фабрики

 

організація виробництва, що грунтується на використанні ручної праці (мануфактури)

Запитання 2

Оберіть 3 передумови, необхідні для промислового перевороту:

варіанти відповідей

вільний капітал (гроші)

дешева робоча сила (наймані працівники)

винахід колеса

розвиток техніки, що заміщає руки людини

наявність земель у селян

розвиток міжнародної торговлі

Запитання 3

Оберіть малюнок першого технічного винаходу, що дозволив модернізувати ремесло, і частково замінити руки людини роботою механізму:

варіанти відповідей
Запитання 4

Аграрний переворот в с/г передбачає:

варіанти відповідей

примусов залучення селян до роботи на ленд-лордів

скасування кріпацтва, заміну відносин "феодал-кріпак" відносинами "землевласник - найманий працівник" з використанням ефективної с/г техніки

еміграція селян до інших країн


освоєння нових земель

Запитання 5

Назвіть нові суспільні стани, які формувалися із початком промислового перевороту (2 відповіді)

варіанти відповідей

буржуазія

феодали

наймані робітники

селяни

Запитання 6

Підприємство,засноване Р.Аркрайта, де стояли прядильні машини, підєднані до водяного колеса, - перша в історії...

   

варіанти відповідей

мануфактура

фабрика

залізниця

латифундія

Запитання 7

Який винахідник створив перший двигун, що діяв на основі гарячого пару?

варіанти відповідей

Джон Кей

Джеймс Харгрівс

Едмунд Картрайт

Джеймс Уатт

Запитання 8

Оберіть 3 наслідки промислової революції:

варіанти відповідей

зявилися дешеві фабричні товари

виникла фабрична промисловість, де працювали наймані робітники

в усіх країнах замість монархії встановилась республіка

зявились міжнародні корпорації

зявилися нові види транспорту на основі парового двигуна: паровоз і пароплав

Запитання 9

Батьківщиною аграрного переворота, промислового переворота і Просвітництва була

варіанти відповідей

Німеччина    

  Австрія

 Англія

Росія

Запитання 10

Просвітництво - це ... .

варіанти відповідей

 перехід від ручної праці до машинної

перехід від свічного до гасового освітлення

рух, що визнавав панування віри над наукою

ідейний рух, який мав на меті створення ідеального суспільства шляхом поширення освіти серед народу

Запитання 11

Головною ідеєю часів Просвітництва, яка панує і нині, є ідея Джона Локка, що :

варіанти відповідей

народ ніколи нічого не вирішує

всі люди від народження є рівними

правитель завжди хороший, але його радники погані

вся влада - від Бога

Запитання 12

За часів Просвітництва утворилися таємні групи віруючих людей, які прагнули обєднати усе людство за принципами "Свобода. Рівність.Братерство". Ці люди отримали назву - "будівельники" або

варіанти відповідей

карбонарії

масони

патриції

декабристи

Запитання 13

Видання, що мало на меті пояснити оточуючий світ з точки зору науки, засноване філософом Дені Дідро мало назву:

варіанти відповідей

"Енциклопедія, або Тлумачний словник мистецтв, наук та ремесел"

«Дослідження про природу і причини багатства народів»

«Математичні начала натуральної філософії»

"Декларація незалежності"

Запитання 14

Новий стиль мистецтва, в основу якого було покладено раціоналізм (ідея панування розуму), зразком якого став палацово-парковий комплекс Версаль, називається -

варіанти відповідей

Барокко

Ренесанс

Класицизм

Готичний

Запитання 15

Ідея Просвітництва щодо створення "справедливого управління державою" започаткували появу в монархічних країнах такого типу правління як:

варіанти відповідей

абсолютна монархія

освічений абсолютизм

тотальна демократія

царство світла і добра

Запитання 16

Оберіть 3 країни, де правили "просвічені монархи"

варіанти відповідей

Англія часів Георга ІІІ

Австрія часів Марії Терезії і Йосифа ІІ

Пруссія часів Фрідріха ІІ Великого

Річ Посполита за Станіслава Лєщинського

Росія за Катерини ІІ

Швеція за Карла Густава

Запитання 17

Головними 2 реформами "освічених монархів", що сприяли розвитку модернового суспільства стали:

варіанти відповідей

оголошення рівності різних віросповідань і поширення народної освіти

закріпачення селян і посилення панщини

скасування кріпацтва в Австрії і частково в Пруссії

збільшення прав дворян-феодалів (землевласників)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест