Пряма мова. Діалог. Повторення і узагальнення вивченого упродовж року

Додано: 24 травня 2020
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 19 разів
12 запитань
Запитання 1

У яких словниках пояснюють лексичне значення слів?

варіанти відповідей

орфографічних

тлумачних

іншомовних слів

орфоепічних

Запитання 2

У якому з речень прикметник вжито у переносному значенні?

варіанти відповідей

Між молодими людьми були високі стосунки.

Зима була холодною, як ніколи.

Степан Матвійович був гордим володарем золотого годинника.

На дубовому столі було повно смачних наїдків.

Запитання 3

За допомогою якої частини слова змінюється лише його форма?

варіанти відповідей

префікса

кореня

суфікса

закінчення

Запитання 4

В якому з поданих слів є помилка в написанні префікса?

варіанти відповідей

прізвисько

приміський

причудовий

премудрий

Запитання 5

Суфікси є в обох словах рядка

варіанти відповідей

чужина, береза

гарбузик, книжка

монітор, книга

пташеня, листопад

Запитання 6

Правильно записано всі слова в рядку

варіанти відповідей

спитати, знести, зфальсифікувати

зкосити, зшити, бездумний

спалений, розвідка, безхитрісний

спекти, безпечний, розтривожити

Запитання 7

Що вивчає синтаксис?

варіанти відповідей

словосполучення і речення

будову слова

правила вживання розділових знаків

лексичне значення слова

Запитання 8

Знайдіть хибне (неправильне) твердження

варіанти відповідей

У складному реченні має бути 2 і більше граматичних основ.

У простому реченні обов'язково повинні бути другорядні члени.

Граматична основа - це підмет і присудок.

Прислівник завжди виступає у ролі обставини.

Запитання 9

Знайдіть речення, що відповідає схемі:

"П!"- а.

варіанти відповідей

" Ви не люди, ви - безумці!"- у відчаї скрикнула панночка.

" Синку, я завжди тебе любитиму," - лагідно промовила мама.

Семен похнюпився: " До школи хочу".

Хлопчисько видерся на тин і голосно закликав: "Морозе, ходи кашу їсти!"

Запитання 10

В якому з речень допущено помилку при написанні прямої мови?

варіанти відповідей

"Дмитре, принеси мені свій зошит, - попросила вчителька.

" І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь,"- казав великий Кобзар.

Зітхнула тополя: "Давно я з вітрами не зналась."

"Чому ж ти, небо, таке ясночоле сьогодні?" - запитала мрійливо Оленка.

Запитання 11

Поширене звертання є в реченні

варіанти відповідей

Не тобі я, хлопче, судилася.

Рідна мати моя, чому ти так рано посивіла?

Стелися, барвінку, низенько-низенько.

Ну й розсмішив ти мене сьогодні!

Запитання 12

Однорідні обставини при узагальнюючому слові є в реченні

варіанти відповідей

І хлібом, і цвітом, і прадідом-дідом гріє душу село, моє рідне село.

Вчителька була молодою, але дуже поважною.

Зорі розсипалися скрізь: і в небі, і в лузі, і навіть на старій стрісі.

І побігли до санчат Галя, Петрик і Кіндрат.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест