Python.Оператори циклу.

Додано: 18 березня
Предмет: Інформатика, 9 клас
Копія з тесту: Python.Оператори циклу.
Тест виконано: 8 разів
11 запитань
Запитання 1

Які види операторів циклу реалізовано в Python?

варіанти відповідей

Цикл з передумовою

Цикл з післяумовою

Цикл з параметром

Цикл з поверненням

Запитання 2

Яким оператором реалізована в Python структура, зображена на малюнку?

варіанти відповідей

while [лог. вираз] :

[тіло циклу]

else : [оператор]

do :

[тіло циклу]

while [лог. вираз]

for [параметр] in [посліодовність] :

[тіло циклу]

Запитання 3

Яким оператором реалізована в Python структура, зображена на малюнку?

варіанти відповідей

while [лог. вираз] :

[тіло циклу]

else : [оператор]

do :

[тіло циклу]

while [лог. вираз]

for [параметр] in [посліодовність] :

[тіло циклу]

Запитання 4

Відмітьте ПРАВИЛЬНІ твердження про оператор циклу while:

варіанти відповідей

Оператори в тілі циклу while повторюються, допоки передумова істинна (логічний вираз на початку =  true)


Оператори в тілі циклу while можуть жодного разу не виконатися


Оператори в тілі while циклу цикл обов'язково виконаються хоча б один раз


В тілі оператора циклу while обов’язково має бути організовано перехід до нового набору вхідних значень

Перехід від одного значення послідовності до іншого здійснюється автоматично


Запитання 5

Відмітьте ПРАВИЛЬНІ твердження про оператор циклу for:

варіанти відповідей

Оператори в тілі циклу for можуть жодного разу не виконатися

Оператори в тілі циклу for повторюються при послідовному перебиранні всіх можливих значень змінної-параметра із сформованої послідовності

Оператори в тілі for циклу цикл обов'язково виконаються хоча б один раз

Перехід від одного значення послідовності до іншого здійснюється автоматично


В тілі оператора циклу for обов’язково має бути організовано перехід до нового набору вхідних значень

Запитання 6

Яка функція формує числову послідовність (зокрема і для значень параметра циклу)?

варіанти відповідей

for

while

break

range

continue

Запитання 7

Які команди сформують послідовність значень [3,4,5,6,7]?

варіанти відповідей

range(3,7)

range(3,8)

range(3,8,1)

range(3,7,1)

range(8)

range(7)

Запитання 8

Яке призначення оператора break?

варіанти відповідей

зупинка виконання оператора вибору

зупинка виконання операторів циклу

зупинка роботи підпрограми

зупинка роботи програми

Запитання 9

Яке призначення оператора continue?

варіанти відповідей

перехід до наступного оператора в програмі

перехід до наступної ітерації в операторі циклу

перехід до наступного варіанту в операторі вибору

опис вийнятків при використанні оператора break

Запитання 10

Тіло яких із нижче наведених операторів НЕ ВИКОНАЮТЬСЯ жодного разу?

варіанти відповідей

while True : print(i)

while False : print(i)

for i in range(5) : print(i*i)

for i in range(5,1,-1) : print(i*i)

for i in range(5,1,1) : print(i*i)

i = 1

while i < 10 :

print(i*i)

i += 1

i = 1

while i > -10 :

print(i*i)

i -= 1

i = 1

while i > 10 : print(i*i)

Запитання 11

Які з нижче наведених операторів виводять перші 10 парних чисел (в довільному порядку)?

варіанти відповідей

for i in range(1,11): print(2*i)

i = 2

while i <= 20 :

print(i)

i += 2

i = 2

while i <= 20 :

print(i)

for i in range(20,0,-2): print(i)

i = 20

while i >= 2 :

print(i)

i = 20

while i >= 2 :

print(i)

i -= 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест