Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Раціональні числа

Додано: 23 березня 2019
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 1994 рази
8 запитань
Запитання 1

Раціональними числами називають множину чисел

варіанти відповідей

яка складається з додатніх і від'ємних чисел

яка складається з натуральних, протилежних до натуральних, дробових

яка складається з натуральних, протилежних до натуральних, нуля і дробових

яка складається з додатніх (цілих і дробових), від'ємних (цілих і дробових) числа 0

Запитання 2

Число 0 належить до множини

варіанти відповідей

натуральних чисел

додатніх чисел

від'ємних чисел

раціональних чисел

Запитання 3

Модуль числа є

варіанти відповідей

число, що є протилежним до даного

відстань від початку відліку до точки на координатній прямій, що відповідає цьому числу

число додатнє

число недодатнє

Запитання 4

Сумою двох раціональних чисел з однаковими знаками є

варіанти відповідей

число нуль

число, яке має знак доданків, а модуль його дорівнює різниці модулів доданків.

число, яке має той самий знак, що й доданки, а модуль його є сумою модулів цих доданків.

число, яке має протилежний знак доданків, а модуль його є сумою модулів цих доданків.

Запитання 5

Сумою двох раціональних чисел з різними знаками є

варіанти відповідей

число, яке має знак доданка з більшим модулем, а модуль його дорівнює різниці модулів доданків.

число, яке має той самий знак, що й доданки, а модуль його є сумою модулів цих доданків.

число 0

число, яке має знак доданка з меншим модулем, а модуль його дорівнює різниці модулів доданків.

Запитання 6

Коли добуток раціональних чисел є число додатнє?

варіанти відповідей

Якщо обидва множники одного знаку

Якщо кількість від'ємних множників парне число

Якщо серед множників є число 0

Якщо всі множники одного знаку

Запитання 7

Коли добуток або частка раціональних чисел є число від'ємне

варіанти відповідей

Якщо серед компонентів дій є число 0

Якщо компоненти дій з різними знаками

Якщо обидва компонента дії множення або частки одного знаку

Якщо кількість від'ємних компонентів дій непарне число

Запитання 8

При розкритті дужок користуємось такими правилами:

варіанти відповідей

Якщо перед дужками стоїть знак «–», то, розкриваючи дужки, потрібно змінити знак кожного доданка на протилежний .

Якщо перед дужками стоїть знак «+», то, розкриваючи дужки, потрібно змінити знак кожного доданка на протилежний .

Якщо перед дужками стоїть знак «+», то, розкриваючи дужки, знак кожного доданка зберігаємо.

Якщо перед дужками стоїть знак «-», то, розкриваючи дужки, знак кожного доданка зберігаємо.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест