Раціональні числа. Модуль числа

Додано: 12 січня 2023
Предмет: Математика, 6 клас
Тест виконано: 486 разів
21 запитання
Запитання 1


Дати визначення коордитантій прямій

варіанти відповідей

 Пряма, у який вибрали початок відліку, одиничний відрізок і напрям

  Пряма, у який вибрали початок відліку та одиничний відрізок

  Пряма, у який вибрали одиничний відрізок і напрям

  Пряма, у який вибрали початок відліку, одиничний відрізок, напрям і позначили координатні точки

Запитання 2

Яки із запропонованих чисел недодатні числа: -20; -10,5; -4; -0,3; 0; 0,1; 3; 10,100

варіанти відповідей

 -20; -10,5; -4; -0,3

  -10,5; -0,3; 0,1

  -20; -10,5; -4; -0,3; 0

  -10,5; -0,3; 0,1; 0

Запитання 3

Яки із запропонованих чисел невід'ємні числа: -56; -34,7; -10; -3; 0,5; 0; 1,2; 3,7; 10; 22,1

варіанти відповідей

 -34,7; 0,5; 0; 1,2; 3,7; 22,1

  1,2; 3,7; 10; 22,1

  0; 0,5;1,2; 3,7; 10; 22,1

  0; 1,2; 3,7; 22,1

Запитання 4

Як називають усі натуральні числа, протилежні їм чисал та число 0

варіанти відповідей

раціональними

не раціональними

цілими

дробовими

Запитання 5

Чи кожне ціле число є раціональним

варіанти відповідей

так

ні

не завжди

не можна стверджувати однозначно

Запитання 6

Чи кожне раціональне число є цілим

варіанти відповідей

так

ні

не можу відповісти на це запитання

Запитання 7

Знайти значення х, якщо - х = -0,15

варіанти відповідей

-0,15

0,15

не має вірної відповіді

Запитання 8

За допомогою якого символу позначають від"ємні числа?

варіанти відповідей

<

>

÷

×

Запитання 9

Яке число не відноситься ні до додатних, ні до від"ємних?

варіанти відповідей

0

такого числа не існує

-∞

Запитання 10

Серед чисел 5; - 1,5; 0; 4; -5; 6,2. Вказати цілі додатні числа

варіанти відповідей

-1,5; 0; 6,2

5; 4

5; 0; 4

Запитання 11

Яке число є протилежним для числа 34:

варіанти відповідей

43

-34

-43

1/34

Запитання 12

Чому дорівнює модуль числа -17?

варіанти відповідей

17

-17

1/17

-1/17

Запитання 13

Яке твердження вірне ?

варіанти відповідей

модуль числа 56 є число 56

модуль числа -18 є число 18

модуль числа -1/13 є число 13

модуль числа 23/34 є число 34/23

Запитання 14

Якщо ∣х∣ = 16, то х = ...

варіанти відповідей

4

16

-4

-16

1/16

-1/16

1/4

-1/4

Запитання 15

Знайдіть значення виразу 13,6:|-1.7| =

варіанти відповідей

-6

8

11,9

-8

Запитання 16

Знайди значення виразу

|-3,6| :|18| + |1,35| ⋅|0|=

варіанти відповідей

-0,2

0,2

1,55

1,15

Запитання 17

Які з чисел розташовані на координатній прямій лівіше числа −5?  

варіанти відповідей

-4,5

-5,5

-6

-3

Запитання 18

Яка точка віддалена від точки В (-4) ліворуч на 2 одиниці?

варіанти відповідей

 A(2)

  C(-2)

  D(-6)

  E(4)

Запитання 19

Координата - це ...

варіанти відповідей

 число, якому відповідає точка 0 на координатній прямій

  число, яким відображають положення точки на координатній прямій

  число, якому не відповідає певна точка на координатній прямій

  точка на коодинатній прямій

Запитання 20

Які позначені точки мають протилежні координати?

А(0,2), В (5), С (0,5), D (-0,5)

варіанти відповідей

B, D

C, D

B, C

A, B

Запитання 21

Розв'яжить рівняння

1)∣х∣=2,8

2)∣х∣=-1,6

варіанти відповідей

1)2,8; 2)-1,6

1)2,8; 2)немає відповіді

1)2,8 та -2,8; 2)немає відповіді

1)2,8 та -2,8; 2) 1,6 та -1,6

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест